Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 28/06/2022 01:28 GMT+7

Điểm sáng trong xây dựng môi trường văn hóa Quân đội

Biên phòng - Những năm qua, các đơn vị trong BĐBP Đắk Lắk đã chú trọng xây dựng môi trường văn hóa trong Quân đội gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", không ngừng nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần vào việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

9bvj
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Đắk Ruê tích cực xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị.  Ảnh: Ngọc Lân

Xác định công tác xây dựng môi trường văn hóa trong Quân đội là phải chăm lo xây dựng con người văn hóa, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Đắk Lắk luôn quan tâm xây dựng tập thể quân nhân đạt tiêu chuẩn con người mới Việt Nam. Thông qua việc giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức tự giác, tình đồng chí, đồng đội gắn kết với tình quân-dân, rèn luyện ý thức chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, quy chế, quy định của đơn vị.

Trên cơ sở đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã đưa nội dung xây dựng môi trường văn hóa vào Nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch công tác biên phòng năm gắn với công tác xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện, cụ thể hóa bằng các tiêu chí như: Tiêu chuẩn đơn vị vững mạnh toàn diện, đơn vị có môi trường văn hóa tốt; quy định về thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng đơn vị “Sáng, xanh, sạch, đẹp”, đồng thời, tổ chức quán triệt nâng cao nhận thức, thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn đơn vị.

Để việc xây dựng môi trường văn hóa trong đơn vị đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực, trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã gắn việc xây dựng môi trường văn hóa với phong trào thi đua xây dựng đơn vị nề nếp chính quy, vững mạnh toàn diện và nội dung “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quy định của Tỉnh ủy về “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc đối với cán bộ, đảng viên”.  Mặt khác, đẩy mạnh xây dựng cảnh quan môi trường, củng cố xây dựng nhà truyền thống, phòng Hồ Chí Minh.

Thiếu tá Lưu Minh Hưng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Đắk Ruê cho biết: Để cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa đạt hiệu quả thiết thực, có chiều sâu, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã đưa nội dung trọng tâm cuộc vận động vào Nghị quyết lãnh đạo nhiêm vụ thường xuyên của đơn vị. Trên cơ sở đó, đơn vị đã tập trung đẩy mạnh xây dựng cảnh quan môi trường, đồng thời, đảm bảo tốt chế độ, tiêu chuẩn đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội. Từ đó, cán bộ, chiến sĩ luôn yên tâm tư tưởng gắn bó với đơn vị, gắn bó với biên giới, quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Đến nay, từ cơ quan Bộ Chỉ huy đến các đơn vị của BĐBP Đắk Lắk, cán bộ, chiến sĩ thực hiện từ nền nếp, phong cách làm việc, giao tiếp, ứng xử, đến lễ tiết tác phong quân nhân, cảnh quan môi trường đều sáng, xanh, sạch, đẹp. Hệ thống thiết chế văn hóa đảm bảo đầy đủ theo quy định, như phòng Hồ Chí Minh, thư viện, phòng đọc, hệ thống nghe nhìn, hệ thống pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền.

Các đồn Biên phòng đóng quân trên biên giới, giao thông đi lại khó khăn, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc khu vực biên giới còn nhiều thiếu thốn, song, hoạt động văn hóa, tinh thần đã được cấp ủy, chỉ huy các đơn vị quan tâm bằng nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, địa bàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Phạm Hữu Chiến, Phó Chính ủy BĐBP Đắk Lắk cho biết: “Trước hết, cấp ủy, người chỉ huy phải làm tốt công tác giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa. Đồng thời, làm cho mọi người hiểu rõ, đây là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, xây dựng con người mới XHCN, từ đó tích cực, tự giác thực hiện cuộc vận động.

Trong quá trình thực hiện, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động đa dạng, phong phú, lấy xây dựng nhân tố con người làm trung tâm, phát huy nội lực, tính chủ động, sáng tạo của từng đơn vị trong thực hiện cuộc vận động. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, loại bỏ sự ảnh hưởng của hủ tục và các tệ nạn xã hội, không để xâm nhập vào cơ quan, đơn vị”.

Nguyễn Ngọc Lân

Bình luận

ZALO