Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 22/10/2021 01:17 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc:

Đệ trình Quốc hội thông qua cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021

Biên phòng - Tiếp tục chương trình làm việc chiều 25-7, Quốc hội (QH) đã nghe Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 trình bày Tờ trình về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

da4u_a
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: V.H

Tại Tờ trình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề xuất phương án cơ cấu tổ chức nhiệm kỳ 2016-2021 với mục tiêu, yêu cầu là xây dựng cơ cấu tổ chức của Chính phủ tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ với vị trí là cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội, đáp ứng vai trò quản lý Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Việc kiện toàn cơ cấu tổ chức Chính phủ được đặt trong tổng thể yêu cầu đổi mới, kiện toàn bộ máy Nhà nước và các cơ quan trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương. 

Chính phủ đề nghị QH xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ QH khóa XIV giữ ổn định như khóa XIII gồm 22 Bộ và cơ quan ngang Bộ, cụ thể gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và 4 cơ quan ngang Bộ gồm: Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ. 

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của QH nhất trí với Tờ trình về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ QH khóa XIV. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Nguyễn Khắc Định, nhiệm kỳ 2011 - 2016, Chính phủ xây dựng thể chế, cải cách hành chính Nhà nước được đẩy mạnh, bộ máy hành chính Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở tiếp tục được kiện toàn, khắc phục cơ bản những chồng chéo, trùng lắp và bỏ sót nhiệm vụ. Sự phối hợp giữa các cơ quan chặt chẽ và hiệu quả hơn. Cơ cấu tổ chức các Bộ, bên trong các Bộ được sắp xếp, điều chỉnh. 

Tuy nhiên, việc thực hiện cơ cấu của Chính phủ vẫn còn những công việc phân công chưa phù hợp, chưa rõ về thẩm quyền và trách nhiệm, việc phối hợp trong tổ chức thực hiện chưa hợp lý nên khi xảy ra hậu quả xấu khó xác định được cơ quan chịu trách nhiệm chính. Do đó, Chính phủ nhiệm kỳ QH khóa XIV, giữ ổn định cơ cấu tổ chức sẽ tạo điều kiện để Chính phủ tiếp tục thực hiện bao quát các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp, pháp luật, phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, phù hợp với tình hình thực tế. Những nội dung còn trùng lặp, chồng chéo trong phân công lĩnh vực quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ sẽ được giải quyết thông qua việc sửa đổi, ban hành mới các nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ. 

Đồng thời, QH đề nghị Chính phủ tăng cường phối hợp trong quản lý Nhà nước, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển; sớm ban hành quy chế làm việc mới của Chính phủ, khẩn trương sửa đổi, ban hành nghị định quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong đó phân rõ mô hình, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng Bộ, cơ cấu bên trong Bộ, xây dựng bộ máy tinh gọn, chuyên nghiệp, khắc phục chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót nhiệm vụ quản lý Nhà nước. Xác lập cơ cấu bộ máy hợp lý để làm tốt công tác xây dựng thể chế, là đầu mối tăng cường quản lý một số lĩnh vực mà thực tiễn đang đặt ra những nhiệm vụ mới như ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý biển đảo, năng lượng, quản lý doanh nghiệp Nhà nước và vốn Nhà nước trong các doanh nghiệp. Tăng tính chủ động hơn cho chính quyền địa phương và tăng cường kiểm tra, giám sát của Trung ương. 

Viết Hà

Bình luận

ZALO