Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 17/09/2021 02:00 GMT+7

Đề nghị miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng – An ninh và một số chức danh

Biên phòng - Chiều 9-4, sau khi hoàn thành việc sắp xếp nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang có Tờ trình miễn nhiệm Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng- An ninh. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày Tờ trình đề nghị QH phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

c2q6_tran-dai-quang-3
Chủ tich nước trình bày Tờ trình đề nghị QH miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng – An ninh. Ảnh V.H

Theo Tờ trình số 11 của Chủ tich nước đề nghị QH phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng – An ninh: Căn cứ vào Điều 88, Điều 89 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, căn cứ Điều 11 Luật tổ chức QH, Chủ tịch nước đề nghị QH phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng – An ninh đối với đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch; đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch QH, Ủy viên; Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia đã có Tờ trình đề nghị QH phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Theo Tờ trình của Chủ tịch QH, tại kỳ họp thứ 10, QH khóa XIII, QH đã bầu và thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia gồm 21 thành viên, trong đó có Chủ tịch, 4 Phó chủ tịch và 16 Ủy viên. Nay, do có sự thay đổi trong việc phân công, bố trí nhân sự ở một số cơ quan của Đảng, Nhà nước và đoàn thể chính trị - xã hội liên quan đến thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia. Vì vậy, cần kiện toàn nhân sự để bảo đảm hoạt động của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia trình QH xem xét phê chuẩn miễn nhiệm Phó chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đối với đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó chủ tịch nước.

Đồng thời, miễn nhiệm các Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia đối với Chủ tich nước Trần Đại Quang; nguyên Phó chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn; đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Ngô Văn Dụ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; bà Nguyễn Thị Nương, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, nguyên Trưởng Ban Công tác đại biểu; đồng chí Nguyễn Thái Bình, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ngay sau khi nghe các Tờ trình của Chủ tich nước, Chủ tịch QH, các đại biểu QH thảo luận tại Đoàn về phê chuẩn miễn nhiệm Phó chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng - An ninh và Phó chủ tịch, một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

* Thông qua Luật Điều ước quốc tế

Cũng trong ngày 9-4, QH đã biểu quyết thông qua Luật Điều ước quốc tế với 10 chương 84 điều. Qua biểu quyết, có 92,51% tổng số đại biểu QH tán thành. Luật quy định về việc ký kết, bảo lưu, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện, lưu chiểu, lưu trữ, sao lục, đăng tải, đăng ký, tổ chức thực hiện điều ước quốc tế. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2016.

thong-qua-luat-dieu-uoc-qt
 92,51% tổng số đại biểu QH bấm nút thông qua Luật Điều ước quốc tế. Ảnh: V.H

Dự thảo Luật nêu rõ: Nguyên tắc ký kết và thực hiện điều ước quốc tế gồm: Không trái với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi và những nguyên tắc cơ bản khác của pháp luật quốc tế; bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, phù hợp với đường lối đối ngoại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tuân thủ điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Đối với quy định xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) trước khi ký, gia nhập một số loại điều ước quốc tế, một số đại biểu đưa ra đề nghị bổ sung quy định đối với điều ước quốc tế thuộc trường hợp chưa được quy định trong luật, nghị quyết của QH và thuộc thẩm quyền phê chuẩn của QH thì chỉ cần trình QH phê chuẩn, không xin ý kiến UBTVQH. Theo ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của QH, tiếp thu ý kiến của đại biểu QH, dự thảo Luật đã bổ sung quy định tương ứng tại khoản 1 Điều 14 và khoản 1 Điều 42 theo hướng: “Đối với các điều ước quốc tế thuộc trường hợp chưa được quy định trong luật, nghị quyết của QH và thuộc thẩm quyền phê chuẩn, quyết định gia nhập của QH thì sẽ phải trình QH phê chuẩn, quyết định gia nhập”.

Về việc tạm đình chỉ điều ước quốc tế trong trường hợp chiến tranh, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định trong trường hợp có chiến tranh, Hội đồng Quốc phòng - an ninh quyết định tạm đình chỉ điều ước quốc tế và báo cáo QH tại phiên họp gần nhất. Cũng theo ông Trần Văn Hằng, với ý kiến xác đáng của các đại biểu dự thảo Luật bổ sung, chỉnh lý Điều 55 theo hướng: “Trong các trường hợp cần thiết, trong đó có trường hợp xảy ra chiến tranh, đối với điều ước quốc tế do Quốc hội phê chuẩn thì Chủ tịch nước, Chính phủ quyết định tạm đình chỉ điều ước quốc tế đó và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Đối với điều ước quốc tế không do Quốc hội phê chuẩn thì thẩm quyền tạm đình chỉ, rút khỏi điều ước quốc tế do Chủ tịch nước, Chính phủ tự quyết định”.

Viết Hà

Bình luận

ZALO