Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 28/09/2023 07:16 GMT+7

Đề nghị cơ quan chủ quản tăng cường nguồn lực cho báo chí để truyền thông chính sách

Biên phòng - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa gửi công văn đến các cơ quan chủ quản báo chí gồm ban Đảng trung ương, các tổ chức chính trị-xã hội trung ương, các bộ, cơ quan ngang bộ... đề nghị tăng cường điều kiện hoạt động cho cơ quan báo chí.

Hoạt động báo chí, cơ quan báo chí luôn gắn với nhiệm vụ truyền thông chính sách. Ảnh minh họa

Ngày 15/8, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký công văn số 3355/BTTTT-CBC về việc tăng cường điều kiện hoạt động cho cơ quan báo chí trực thuộc, gửi đến các ban đảng Trung ương; các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Quốc hội, Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; Hội Nhà báo Việt Nam; Hội Nhà văn Việt Nam.

Theo công văn này, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan chủ quản báo chí quán triệt thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ để tăng cường điều kiện cho các cơ quan báo chí thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu:

Cụ thể, theo Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 31/3/2021, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan chủ quản báo chí tạo điều kiện cho cơ quan báo chí trực thuộc nâng cao chất lượng thông tin; Hằng năm, tăng khoảng 20% số lượng tin, bài, thời lượng chương trình phát thanh, truyền hình sản xuất mới phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu so với năm 2020.

Theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Chủ động kết nối, phát triển mạng lưới truyền thông; bố trí kinh phí để tăng cường công tác truyền thông chính sách. Nghiên cứu việc đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các cơ quan truyền thông, báo chí làm nhiệm vụ truyền thông chính sách phù hợp với yêu cầu và quy định của pháp luật.

Thời gian vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được một số ý kiến phản ánh của cơ quan báo chí về khó khăn trong việc bảo đảm nguồn lực cho nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền và việc giao nhiệm vụ, bảo đảm điều kiện đặt hàng cho cơ quan báo chí theo quy định (như: xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ…) để thực hiện thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu, truyền thông chính sách từ nguồn ngân sách nhà nước.

Hoạt động báo chí, cơ quan báo chí luôn gắn với nhiệm vụ truyền thông chính sách, cung cấp thông tin thiết yếu, phục vụ nhiệm vụ chính trị thuộc lĩnh vực quản lý của chủ quản, vì vậy Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan chủ quản quan tâm chỉ đạo hoạt động báo chí, bố trí tăng nguồn kinh phí trong năm 2023 và bố trí tăng dự toán kinh phí năm 2024 cho công tác thông tin tuyên truyền, đặc biệt là truyền thông chính sách cho các cơ quan báo chí trực thuộc để thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu và truyền thông chính sách, bảo đảm thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích được cấp phép và thực hiện tốt cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP.

Về giao nhiệm vụ, bảo đảm các điều kiện đặt hàng cơ quan báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị: Các cơ quan chủ quản báo chí căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị xem xét bố trí dự toán giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng cơ quan báo chí trực thuộc theo các điều kiện cụ thể hiện hành; tăng cường điều kiện cho cơ quan báo chí thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu và truyền thông chính sách.

Căn cứ các định mức kinh tế - kỹ thuật đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, các cơ quan chủ quản tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo chí trực thuộc khẩn trương xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của mình trình cơ quan chủ quản ban hành quyết định định mức cụ thể để các cơ quan báo chí có thể thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu và truyền thông chính sách, bảo đảm thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích được cấp phép và thực hiện tốt cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP.

Theo nhandan.vn

Bình luận

ZALO