Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Chủ nhật, 25/02/2024 02:48 GMT+7

Để kỷ luật, kỷ cương trở thành ý thức tự giác trong mỗi cán bộ, chiến sĩ

Biên phòng - Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TM, ngày 10-3-2020 của Bộ Tổng Tham mưu về việc thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020” trong Quân đội, thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Thông tin 21 BĐBP (gọi tắt là Lữ đoàn 21) đã tích cực xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nghiêm túc với nhiều cách làm mới, sát thực tế và đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận. Qua đó, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Phòng Chính trị, Lữ đoàn Thông tin 21 BĐBP quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 173-CT/ĐU ngày 3-7-2021 của Thường vụ Đảng ủy BĐBP về tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn trong BĐBP. Ảnh: H.V

Thượng tá Nguyễn Hồng Vũ, Chính ủy Lữ đoàn 21 cho biết: Đơn vị đã quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc Kết luận số 1249-KL/QU ngày 27-11-2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; Chỉ thị số 103/CT-BQP ngày 28-11-2019 của Bộ Quốc phòng về tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và đảm bảo an toàn trong QĐND Việt Nam; Nghị quyết số 452-NQ/ĐU ngày 26-3-2017 của Thường vụ Đảng ủy BĐBP về lãnh đạo tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn giao thông trong BĐBP; Chỉ thị số 2633/CT-BTL ngày 5-8-2016 của Bộ Tư lệnh BĐBP về tăng cường quản lý, giáo dục và phòng ngừa ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật và kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn giao thông trong BĐBP.

Để triển khai thực hiện sát với nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 21, cơ quan và các đơn vị đã xây dựng, triển khai nghị quyết lãnh đạo chuyên đề, kế hoạch, chương trình hành động thực hiện với những chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với đặc thù nhiệm vụ. Tập trung quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân trong thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương”. Đồng thời, triển khai nhiều mô hình hay, cách làm mới, được cán bộ, chiến sĩ tích cực hưởng ứng, trở thành phong trào lan tỏa sâu rộng trong đơn vị. Nhờ vậy, công tác xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật đã có nhiều chuyển biến tích cực, không có các vụ việc vi phạm kỷ luật Đảng, Quân đội, các vụ việc vi phạm pháp luật về an toàn giao thông.

Lữ đoàn 21 có nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, vững chắc, phục vụ sự chỉ huy, chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP đến các đơn vị BĐBP trong toàn lực lượng. Năm 2020, đơn vị đã thực hiện tốt 3 khâu đột phá, tạo sự chuyển biến quan trọng về tổ chức biên chế; huấn luyện, đào tạo; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật của bộ đội.

Để thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nội dung của “Năm kỷ luật, kỷ cương” bằng các chủ trương, giải pháp phù hợp với từng đơn vị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc và thực chất về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật trong toàn đơn vị, Đảng ủy Lữ đoàn 21 đã tập trung vào mục tiêu xây dựng và rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, với nhiều nội dung thiết thực như: Sinh hoạt chính trị đầu năm; quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của trên; giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới...

Đơn vị cũng duy trì có nền nếp mô hình “Tổ 3 người”, “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án”; phát huy tốt vai trò của lực lượng nòng cốt chuyên sâu trong đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch... Chính vì vậy, tình hình chính trị tư tưởng của Lữ đoàn 21 luôn ổn định, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Hồng Thủy, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 21 cho biết: “Hiện nay, đơn vị tập trung thực hiện tốt công tác quán triệt, tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, giáo dục các chuyên đề giáo dục pháp luật, các quy định của Lữ đoàn và các đơn vị về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Qua đó, nâng cao nhận thức cho bộ đội, làm cho bộ đội hiểu, nhận thức rõ xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật là sự tiếp nối bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội và những phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ” trong điều kiện mới. Đồng thời, đây cũng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và là một khâu đột phá của toàn Lữ đoàn”.

Tìm hiểu tại Lữ đoàn 21, chúng tôi được biết, đơn vị đã vận dụng tổng hợp nhiều hình thức, biện pháp để tiến hành công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương”. Trong đó, chú trọng xây dựng ý thức tự giác, tính tổ chức, kỷ luật và tính thống nhất nhằm tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động cho mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Thiếu tá Đinh Quốc Huy, Chính trị viên Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 21 trao đổi với chúng tôi: Để công tác quản lý kỷ luật đạt hiệu quả thiết thực, Lữ đoàn 21 đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong giáo dục, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Đặc biệt, đơn vị đã lồng ghép xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật với thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Trong đó, tập trung xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng và rèn luyện phong cách, tác phong công tác theo tấm gương của Bác. Bên cạnh đó, đơn vị coi trọng phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng như: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn, Hội đồng quân nhân trong thực hiện phong trào “tự quản” trong giờ nghỉ, ngày nghỉ ở đơn vị. Từ đầu năm đến nay, Lữ đoàn 21 không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật phải xử lý; các chỉ tiêu đề ra trong thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương” đều hoàn thành tốt.

Xác định kỷ luật là sức mạnh của Quân đội, Lữ đoàn 21 đã đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, coi đây vừa là mục tiêu, vừa là biện pháp, cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Đơn vị tăng cường các biện pháp quản lý kỷ luật, thực hiện làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh, duy trì chặt chẽ các chế độ học tập, công tác ngày, tuần; kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa, xử lý nghiêm các vụ vi phạm kỷ luật, vi phạm quy định về an toàn giao thông, an toàn trong huấn luyện...

Có thể khẳng định, việc thực hiện tốt “Năm kỷ cương, kỷ luật 2020” bằng các biện pháp cụ thể đã giúp Lữ đoàn 21 nâng cao nhận thức trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị thời gian qua.

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về tư tưởng, kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”, thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 21 sẽ tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho bộ đội. Thường xuyên rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục khâu yếu, mặt yếu; kịp thời biểu dương, động viên, khích lệ gương “người tốt, việc tốt”, cách làm hiệu quả, mô hình sáng tạo. Tích cực đổi mới phương pháp, đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương. Chủ động nắm tình hình, sớm giải quyết các tình huống có thể nảy sinh, không để bị động, bất ngờ, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật quân đội.

Kết quả đạt được trong năm 2020 là tiền đề vững chắc để Lữ đoàn 21 tiếp tục nỗ lực, cố gắng phát huy thành tích, khắc phục khó khăn, xây dựng đơn vị “kỷ luật, kỷ cương”, làm cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, bảo đảm thông tin liên lạc trong BĐBP “Kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn”.

Hoàng Vân

Bình luận

ZALO