Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 02/10/2023 09:22 GMT+7

Để khu vực biên giới ngày càng vững mạnh

Biên phòng - Địa bàn biên giới, biển đảo có vị trí chiến lược hết sức quan trọng, là “phên dậu” của đất nước, “phên dậu” có vững thì đất nước mới ổn định để phát triển. Nhận thức rõ điều này, trên cơ sở nắm chắc tình hình địa bàn, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã có nhiều giải pháp sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng khu vực biên giới, xây dựng nền Biên phòng toàn dân ngày càng phát triển vững mạnh.

Cán bộ Đồn Biên phòng Lũng Cú, BĐBP Hà Giang giúp người dân trên địa bàn xây dựng nhà ở. Ảnh: Văn Lanh

Mặc dù được Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành quan tâm đầu tư, nhưng khu vực biên giới nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, đó là: Hệ thống chính trị ở cơ sở nhiều nơi còn hạn chế, đặc biệt, tổ chức đảng và đảng viên trong vùng dân tộc, đồng bào dân tộc vừa mỏng, vừa yếu; năng lực quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ cơ sở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ngoài ra, tỉ lệ hộ đói nghèo ở khu vực biên giới vẫn còn cao so với bình quân của cả nước. Cơ sở hạ tầng đã được quan tâm đầu tư xây dựng, song, nhìn chung vẫn còn thiếu. Tình hình an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội, hoạt động của các loại tội phạm ở khu vực biên giới, vùng biển và những vấn đề an ninh phi truyền thống diễn ra ngày càng phức tạp, khó lường. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn tiếp tục lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc chống phá cách mạng nước ta.

Trước thực tế đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã có nhiều giải pháp giúp các địa phương khu vực biên giới xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, xã hội. Để giúp các xã biên giới xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP chỉ đạo tiếp tục tăng cường 332 cán bộ cho các địa phương biên giới. Nhiều đồng chí cán bộ đảng viên BĐBP được tín nhiệm giữ các chức danh huyện ủy viên, bí thư đảng ủy, phó bí thư đảng ủy xã...

Ngoài ra, 1.560 đảng viên BĐBP cũng được giới thiệu tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản biên giới để giúp đỡ củng cố chi bộ, tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng, kiện toàn tổ chức đoàn thể quần chúng. Qua đó, các xã, phường, thị trấn biên giới, hải đảo trong những năm qua thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đảm bảo về số lượng và nâng cao chất lượng, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng cũng như hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các xã biên giới ngày càng được nâng lên; các tổ chức đoàn thể hoạt động có nền nếp; nhiều tổ chức đảng từ yếu kém vươn lên khá và trong sạch vững mạnh; xóa thôn, bản trắng về đảng viên, củng cố, kiện toàn hàng nghìn tổ chức đoàn thể; mối quan hệ của Đảng, chính quyền và đồng bào các dân tộc thường xuyên được củng cố, tăng cường.

Nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của cán bộ, đảng viên, Đảng ủy BĐBP đã ban hành Chỉ thị số 681-CT/ĐU, ngày 8-10-2018 “về việc phân công đảng viên đồn Biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới”. Từ đó, đảng ủy, bộ chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố ban hành nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 681 đến mọi cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Đến nay, các đơn vị BĐBP đã phân công 9.661 đảng viên phụ trách 42.247 hộ gia đình ở khu vực biên giới, vừa tăng cường nắm tình hình, vừa giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo. Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện, kết quả bước đầu khẳng định Chỉ thị 681 là chủ trương đúng, kịp thời, đáp ứng tình hình thực tế. Cán bộ, đảng viên BĐBP đã thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào các dân tộc nơi biên giới, thắt chặt hơn tình đoàn kết quân dân.

Để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các ngành, các lực lượng và toàn dân trong bảo vệ biên giới, tạo ra phong trào sâu rộng trong toàn quốc, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chủ động báo cáo Bộ Quốc phòng trình Chính phủ ban hành Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Thực hiện Chỉ thị 01, các đồn Biên phòng trên các tuyến biên giới đã vận động và tổ chức cho các hộ gia đình có ruộng nương, đồi rừng ở khu vực biên giới ký kết tham gia bảo vệ đường biên, mốc quốc giới với quan điểm: Ở đâu có ruộng nương, đồi rừng của dân, ở đó có lực lượng, có nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Đến nay, trên các tuyến biên giới đã thành lập 1.587 tổ tự quản, 39.724 hộ gia đình và 60.493 cá nhân đăng ký tham gia tự quản 4.215km đường biên giới, 3.141 mốc quốc giới, 78 công trình biên giới; 3.219 tổ tàu thuyền an toàn; 14.822 tổ tự quản an ninh trật tự ở khu vực biên giới. Qua các mô hình, phong trào toàn dân tham gia tự quản đường biên, cột mốc, người dân đã cung cấp hàng nghìn tin có giá trị phục vụ nhiệm vụ đấu tranh với các hành động xâm canh, xâm cư, vi phạm quy chế biên giới, đấu tranh với các loại tội phạm.

Bên cạnh việc tham mưu đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng báo cáo Chính phủ đề án, phương án, cơ chế hợp tác thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 17-8-2018 của Chính phủ, Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10-10-2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Lực lượng BĐBP đã trực tiếp thực hiện và phối hợp với các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, phong trào, mô hình giúp dân xóa đói, giảm nghèo ở khu vực biên giới.

Hiện nay, BĐBP đang đỡ đầu gần 3.000 học sinh nghèo khu vực biên giới, trong đó có cả học sinh Lào và Campuchia, nhận nuôi 355 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nổi bật là chương trình “Hãy làm sạch biển”, “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Đặc biệt, chương trình “Nâng bước em tới trường”, mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” có ý nghĩa hết sức nhân văn đã nhân lên những “hạt giống” tốt ở khu vực biên giới ổn định và phát triển.

An Nhiên

Bình luận

ZALO