Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 10/06/2023 11:11 GMT+7

Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” đạt được mục tiêu cao hơn, thực chất hơn

Biên phòng - Được triển khai nghiêm túc, tích cực và toàn diện, Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, ý thức tự giác tôn trọng và chấp hành nghiêm pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn biên giới. Báo Biên phòng xin trích đăng một số ý kiến của lãnh đạo các Bộ, ngành, chính quyền địa phương về những kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Đề án. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng:

Qua 5 năm thực hiện, có thể nói, Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” đã mang lại hiệu quả thiết thực, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Hiệu quả của Đề án có ý nghĩa chính trị sâu sắc, củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ; xây dựng tinh thần thượng tôn pháp luật, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự, kiềm chế các loại tội phạm... Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng vùng biên giới vững mạnh toàn diện.

Bộ Quốc phòng đánh giá cao vai trò của BĐBP, đã luôn nỗ lực và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cùng với các hoạt động có ý nghĩa khác, BĐBP có nhiều đóng góp quan trọng trong việc phát huy trách nhiệm của hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, PBGDPL ở vùng biên giới, hải đảo.

Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, quản lý Nhà nước bằng pháp luật và yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới, phát huy kết quả đã đạt được của Đề án, Bộ Quốc phòng sẽ tập trung lãnh đạo, triển khai tốt Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng QĐND tham gia công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở”. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, nhân rộng những cách làm hay, những mô hình hiệu quả để công tác tuyên truyền, PBGDPL phải bảo đảm cho bộ đội và nhân dân dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Tiếp tục kiện toàn các câu lạc bộ, trung tâm tư vấn, tổ tư vấn pháp luật trong Quân đội và địa bàn đứng chân của các đơn vị; gắn công tác PBGDPL với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua Quyết thắng, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh:

Tuyên truyền, PBGDPL nói chung, tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong cán bộ và nhân dân vùng biên giới, hải đảo nói riêng luôn có vị trí, vai trò hết sức quan trọng; là khâu then chốt để chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thực sự đi vào đời sống xã hội, đi vào ý thức, hành động của các tầng lớp nhân dân ở những vùng biên giới xa xôi của Tổ quốc.

Phát huy những kết quả đã đạt được giai đoạn 2017-2021, trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển nói riêng, địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói chung, theo tôi, cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, loại bỏ những tập tục, những thói quen xấu, qua đó, nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân. Đây là vấn đề quan trọng hàng đầu để nâng cao việc chấp hành pháp luật trong nhân dân. Đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp của các ngành, đoàn thể, địa phương; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu địa phương, đơn vị; Ban Chỉ đạo các cấp trong công tác tuyên truyền, PBGDPL.

Bên cạnh đó, cần khảo sát, nắm chắc nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân, trên cơ sở đó, nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền pháp luật phù hợp với từng địa bàn, đối tượng; nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo và mở rộng thành phần, đối tượng tuyên truyền. Với niềm tin và khí thế mới, chúng ta tin tưởng rằng, công tác tuyên truyền, PBGDPL sẽ tiếp tục đạt được những kết quả và gặt hái được những thành công trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp:

Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” theo Quyết định số 1133/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có một bước tiến dài so với giai đoạn 2013-2016, đạt được mục tiêu cao hơn, thực chất hơn. Quá trình thực hiện Đề án, ánh sáng pháp luật đã đến với mọi người dân, hiểu biết về pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân được nâng lên rõ rệt; ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân có nhiều chuyển biến; tình trạng vi phạm pháp luật giảm rõ rệt, đặc biệt là các vấn đề nóng như buôn bán, vận chuyển ma túy, mua bán người qua biên giới, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống...

Để có được kết quả trên là nhờ Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính cũng như các địa phương đã phối hợp chặt chẽ, đồng thuận cao trong việc thường xuyên đổi mới và đa dạng nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với đối tượng, tránh hình thức, đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng nội dung, hình thức PBGDPL theo hướng dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp cận. Các đơn vị BĐBP và Tư pháp cơ sở đã linh hoạt, gắn kết công tác tuyên truyền, PBGDPL với tổ chức thực hiện pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong các lĩnh vực có liên quan đến đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa. Đội ngũ cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật cũng đã được các bên củng cố, kiện toàn theo hướng đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng để có đủ năng lực và có kỹ năng tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với đối tượng là đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa.

Là cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác tuyên truyền, PBGDPL, tôi xin thay mặt cho lãnh đạo Bộ Tư pháp gửi lời cảm ơn chân thành đối với sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương vùng biên giới, hải đảo, đặc biệt là vai trò của Quân đội và BĐBP. Các đồng chí đã chủ động, tích cực triển khai Đề án hiệu quả cả về chiều rộng và chiều sâu, góp phần giúp chúng ta hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, đáp ứng được kỳ vọng của Chính phủ, của cán bộ và nhân dân vùng biên giới, hải đảo; thực sự trở thành cầu nối, phương tiện hữu hiệu đưa pháp luật vào cuộc sống, giúp cho mọi tổ chức, cá nhân hiểu biết đúng các quy định, tính nghiêm minh của pháp luật, từ đó tự giác chấp hành nghiêm pháp luật.

Tuệ Lâm (Thực hiện)

Bình luận

ZALO