Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 22/09/2023 04:22 GMT+7

Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”

Biên phòng - Ngày 18-8, Bộ Văn hoá thể thao và Du lịch đã tổ chức họp báo giới thiệu về đề án “Bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”. Ông Hoàng Đức Hậu, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc chủ trì họp báo.

 750IMG_7079.JPG
Ông Hoàng Đức Hậu, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân ttọc giới thiệu về dự án “Bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao về xây dựng Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020”, qua 8 tháng nghiên cứu xây dựng và tiếp thu hoàn chỉnh, ngày 27-7-2011 Thủ tướng Chính phủ đã chính thức phê duyệt đề án. Trong quá trình xây dựng đề án, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã nhận được sự chỉ đạo, quan tâm của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án “Bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” nhằm huy động sức mạnh của toàn xã hội để phát triển văn hoá dân tộc, góp phần để văn hoá thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo đảm toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Tôn vinh các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số. Góp phần giảm dần sự chênh lệch về mức sống và hưởng thụ văn hoá giữa các vùng, các dân tộc, gắn kết giữa phát triển kinh tế với bảo tồn và phát triển văn hoá các dân tộc. Đồng thời, tăng cường đầu tư của nhà nước, đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động văn hoá, huy động mọi nguồn lực cho bảo tồn và phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam, gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm: Vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo…

Dự án có 12 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh, ban hành bộ chỉ số về phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam, đồng thời có 7 giải pháp và 6 dự án đi kèm.

Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” tập trung bảo tồn khẩn cấp, nâng cao năng lực tự bảo vệ trước nguy cơ mai một văn hoá của các dân tộc thiểu số rất ít người, tạo điều kiện phát huy văn hoá các dân tộc thiểu số có số dân đông. với quan điểm xuyên suốt, Nhà nước không làm thay, chỉ đóng vai trò hỗ trợ, tác động tạo điều kiện, môi trường thuận lợi, phù hợp để bảo tồn, phát triển văn hoá đặc trưng của các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Để đề án đạt được mục tiêu đề ra, trong thời gian tới, Bộ Văn hoá Thể tao và Du lịch sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương trên toàn quốc chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ tại các địa phương.

Hoàng Hiền

Bình luận

ZALO