Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 05/03/2021 11:30 GMT+7

Đề án 05 ở Hà Tĩnh: Động lực thúc đẩy sự nghiệp đổi mới

Biên phòng - Đề án "Nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị" (Đề án 05) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ban hành được đánh giá có bước đột phá trong sự nghiệp đổi mới. Tuy nhiên, xác định đây là việc mới, việc khó nên Hà Tĩnh đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc với quyết tâm cao nhất.

mifz_5a
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" TP Hà Tĩnh luôn được người dân đánh giá cao vì thái độ phục vụ tận tình, chu đáo và kịp thời. Ảnh: Xuân Hoàng

Đánh giá việc xây dựng và triển khai thực hiện Đề án, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cho biết: "Việc sắp xếp tinh giản bộ máy, biên chế là việc mới, việc khó nên đòi hỏi phải làm nghiêm túc để có bộ máy vận hành tốt hơn. Vì vậy, cả hệ thống chính trị của tỉnh phải cùng vào cuộc để làm tốt việc sắp xếp, tinh giản biên chế, trong đó đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời, việc sắp xếp phải đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, làm đến đâu chắc đến đó".

Thách thức và động lực

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, trong thời gian qua, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế ở Hà Tĩnh đã đạt được kết quả bước đầu. Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp nhiều mặt còn hạn chế: Tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị còn cồng kềnh; chức năng, nhiệm vụ một số cơ quan, đơn vị chồng chéo. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức năng lực chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trách nhiệm thực thi công vụ yếu kém, đặc biệt là ý thức trách nhiệm của một số cán bộ trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Vai trò của người đứng đầu một số sở, ban, ngành, địa phương chưa thể hiện rõ nét. Cải cách hành chính còn nhiều tồn tại, hạn chế, nhất là thủ tục hành chính còn chậm. Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, bộ phận "một cửa", "một cửa liên thông", Trung tâm xúc tiến đầu tư chưa thực sự hiệu quả, ảnh hưởng lớn đến kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đứng trước những thách thức trên, xác định xây dựng Đề án 05 là việc làm cấp thiết và là động lực lớn thúc đẩy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã thống nhất cao chủ trương xây dựng và triển khai thực hiện. Trong đó, việc tinh giản biên chế là chủ trương lớn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan Đảng, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đồng thời góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cũng như tiết kiệm, giảm chi thường xuyên ngân sách, cải cách chính sách tiền lương...

Đề án được triển khai, theo yêu cầu phải đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với tổ chức chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức trong hệ thống chính trị về bộ máy, biên chế; đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị. Trong đó, việc sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế từ cấp huyện đến cơ sở phải căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, theo hướng xây dựng tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn, hiệu quả, khắc phục tình trạng cồng kềnh, chồng chéo, nhiều tầng nấc trung gian, hoạt động không hiệu quả. Chủ trương từ trên xuống nhưng phải tiến hành từ cơ sở lên, trình tự phải thông qua cộng đồng, thông qua nhân dân, thông qua Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, tuyệt đối không đơn giản hóa, nóng vội, áp đặt.

Tinh giản bộ máy, biên chế

Cơ sở để Hà Tĩnh tự tin và quyết tâm triển khai Đề án 05 là trước đó, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế ở Hà Tĩnh đã đạt được kết quả bước đầu khá quan trọng, nhất là từ khi thực hiện Kết luận số 08-KL/TU, ngày 9-12-2011. Theo đó, Hà Tĩnh đã từng quyết liệt trong việc chuyển giao quản lý hàng chục đơn vị sự nghiệp từ sở, ngành về UBND cấp huyện quản lý; sáp nhập Chi cục Lâm nghiệp vào Chi cục Kiểm lâm, sáp nhập 805 trường học xuống còn 703 trường học; sáp nhập 2.837 thôn, tổ dân phố xuống còn 2.140 thôn, tổ dân phố (giảm 697 thôn, tổ dân phố); sáp nhập 1.015 thôn, tổ dân phố có quy mô nhỏ xuống còn 896 thôn, tổ dân phố (giảm 129 thôn, tổ dân phố).

Qua đó đã giảm được số lượng biên chế đáng kể (năm 2015 giảm 297 người, năm 2016 giảm 117 người) và giảm hơn 14.000 cán bộ thôn, xóm, góp phần tiết kiệm ngân sách chi thường xuyên cho tỉnh (tính riêng tổng ngân sách chi cho mức phụ cấp của những người thực hiện nhiệm vụ ở thôn, tổ dân phố giảm gần 74 tỷ đồng/năm); đồng thời tăng tính tự chủ, năng động, sáng tạo theo hướng xã hội hóa của các địa phương, đơn vị.

Các tổ chức, trường học, thôn, xóm mới sau khi kiện toàn, sắp xếp lại đã sớm ổn định và đi vào hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ; tổ chức bộ máy tinh gọn hơn, công tác quản lý, chỉ đạo được tăng cường; việc phối hợp giữa các sở, ban, ngành với UBND cấp huyện trong chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động quản lý Nhà nước được tăng cường chặt chẽ, phát huy hiệu quả hơn.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, Hà Tĩnh có 22 xã và đầu nhiệm kỳ này có 12 xã thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời làm Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn. Huyện Đức Thọ thí điểm mô hình Bí thư Huyện ủy đồng thời làm Chủ tịch UBND huyện. Huyện Hương Sơn thực hiện nhất thể hóa chức danh Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

Hà Tĩnh hiện có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, 262 xã, phường, thị trấn. Đảng bộ tỉnh có 20 đảng bộ trực thuộc với 747 đảng bộ, chi bộ cơ sở và 4.158 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Toàn tỉnh có 1.213 cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh và cấp huyện; 458 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; 35.742 cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại 1.229 cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp...

Qua triển khai các mô hình đã đạt được những kết quả bước đầu, tạo sự thống nhất trong điều hành; Bí thư đảng ủy nắm bắt rõ hơn tình hình ở địa phương, kịp thời chỉ đạo xây dựng nghị quyết, đề ra các chủ trương sát với thực tiễn cuộc sống. Đồng thời, những chủ trương cấp ủy chỉ đạo, được chính quyền tổ chức thực hiện nhanh chóng, góp phần giảm được khâu truyền đạt, báo cáo, xin ý kiến, tránh hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm và chấm dứt thực trạng Đảng ra nghị quyết, chính quyền chậm triển khai thực hiện.

Như vậy, có thể khẳng định rằng, với những kết quả bước đầu trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế, việc Hà Tĩnh triển khai thực hiện Đề án 05 là hoàn toàn có cơ sở, đúng thời điểm. Biết rằng, các nội dung trong đề án sẽ "đụng chạm" đến những vấn đề khó và hết sức nhạy cảm mà cho đến nay đang ít địa phương triển khai. Nhưng tin rằng với quyết tâm cao, Hà Tĩnh sẽ thành công trong việc triển khai thực hiện Đề án 05 tạo bước đột phá mạnh mẽ trong sự nghiệp đổi mới chung của tỉnh.

Xuân Hoàng

Bình luận

ZALO