Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 19/04/2024 06:40 GMT+7

Đẩy nhanh tiến độ phát triển Chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng

Biên phòng - Sáng 26-5, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo cải cách hành chính và Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị công tác phát triển Chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính và Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Theo báo cáo tại hội nghị, trong tháng 5-2022, Bộ Quốc phòng tổ chức đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển Chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng; đã tổ chức kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng để đơn giản hóa giấy tờ, cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân; cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 53 thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công; tổ chức thử nghiệm cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nghĩa vụ quân sự.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì gửi nhận văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số giữa Bộ Quốc phòng với các cơ quan Chính phủ, tỷ lệ đạt 100%.

Ban chỉ đạo cải cách hành chính và Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quyết liệt thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động; tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và củng cố hạ tầng kỹ thuật. Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh 86, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội đồng hành, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị thực hiện chuyển đổi số thông qua các chương trình phối hợp, khảo sát xây dựng kiến trúc, lộ trình, đào tạo cán bộ về chuyển đổi số.

Đến nay 100% đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản có chữ ký số, trong đó có nhiều đơn vị đã tích cực, chủ động triển khai phần mềm đến trợ lý, chuyên viên. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy hiệu quả các phần mềm dùng chung; triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống mạng do Bộ Quốc phòng quản lý.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiệu quả các nhiệm vụ Bộ Quốc phòng giao, bảo đảm “làm đến đâu chắc đến đó”.

Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, giáo dục, nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, nhân viên về chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử; tăng cường tổ chức các hội thảo, đào tạo kiến thức về chuyển đổi số cho cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, chỉ huy.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh giao các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số; tiếp tục đưa các thủ tục hành chính phục vụ người dân lên Cổng dịch vụ công Bộ Quốc phòng; đẩy mạnh các giao dịch trực tuyến; phối hợp với các cơ quan Nhà nước khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quân sự, quốc phòng...

Hồng Pha

Bình luận

ZALO