Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 04/10/2023 12:37 GMT+7

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn dành cho các Chương trình mục tiêu quốc gia

Biên phòng - Đó là kết luận của đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng trong chuyến công tác kiểm tra tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia diễn ra ngày 24/8, tại huyện Hà Quảng.

Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng kết luận buổi làm việc. Ảnh: Nông Huế

Theo thông tin tại buổi làm việc, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, huyện Hà Quảng thực hiện 10 dự án với tổng nguồn vốn trên 75 tỷ đồng. Nội dung các dự án bao gồm: giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng, miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; đầu tư hạ tầng cơ sở thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc; phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đầu tư cơ sở vật chất thiết chế văn hóa; hỗ trợ y tế xã; thực hiện bình đẳng giới, giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế; hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, thông tin - truyền thông nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào; hỗ trợ bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù; ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Triệu Đình Lê đề nghị huyện Hà Quảng tập trung vào các Chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu thiết thực; đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn dành cho các chương trình, thực hiện đầu tư đúng quy định, đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra; khẩn trương triển khai, kiểm tra, đôn đốc các công trình, dự án trên địa bàn huyện.

Nông Huế

Bình luận

ZALO