Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 07/06/2023 11:01 GMT+7

Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam

Biên phòng - Đó là những nhiệm vụ hết sức quan trọng mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt ra đối với ngành nông nghiệp Việt Nam trong năm 2018. Nội dung này được đề cập trong Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 vừa ban hành.

Mục tiêu cụ thể đối với ngành nông nghiệp trong năm 2018 là tăng trưởng khu vực nông nghiệp đạt 3%, trong đó, nông nghiệp 2,25%, lâm nghiệp 6%, thủy sản 5%; kim ngạch xuất khẩu khoảng 40 tỷ USD; có ít nhất 52 đơn vị hành chính cấp huyện và 37% số xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Để thực hiện mục tiêu này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương cần chủ động, sáng tạo, tìm lợi thế để phát triển, khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp của ngành đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2018. Tạo chuyển biến rõ nét và thực chất trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp.

Tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, khuyến khích phát triển liên kết theo chuỗi giá trị, từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ; giảm chi phí trung gian để nâng cao thu nhập cho nông dân; tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ.

Một nhiệm vụ hết sức quan trọng là phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp, đẩy mạnh chế biến sâu, chế biến tinh, ứng dụng khoa học công nghệ, các quy trình sản xuất tiên tiến nhằm nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam. Tập trung chuyển đổi, cơ cấu lại cây trồng vật nuôi trên cơ sở khai thác tối đa lợi thế của từng vùng, chuyển đất lúa kém hiệu quả sang các cây trồng, vật nuôi khác hiệu quả hơn; đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng, kinh tế biển.  

Đồng thời, đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh, nhân rộng những mô hình sáng tạo. Chủ động rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật;  kiến nghị sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung một số quy định tại các luật có liên quan để kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn tạo điều kiện cho phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy sản, triển khai các giải pháp cụ thể phát triển nuôi trồng và khai thác thủy sản bền vững; quyết liệt ngăn chặn việc khai thác hải sản trái phép, không khai báo, không quản lý.

Cùng với đó, thúc đẩy phát triển kinh tế lâm nghiệp, thực hiện nghiêm chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên, quản lý chặt chẽ việc chuyển đổi đất rừng sang các mục đích sử dụng khác. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ hậu cần phục vụ nông nghiệp nhằm giảm chi phí, thời gian vận chuyển, bảo quản, kiểm định, kiểm dịch và các loại phí liên quan đến sản xuất, tiêu thụ nông sản…

Lê Hữu

Bình luận

ZALO