Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 28/03/2023 12:55 GMT+7

Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Hội đồng Lý luận Trung ương:

Đẩy mạnh phối hợp công tác nghiên cứu lý luận - thực tiễn về quốc phòng

Biên phòng - Ngày 20-4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội nghị phối hợp công tác nghiên cứu lý luận - thực tiễn về quốc phòng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đồng chủ trì.

uilth0s84g-75082_15924948951341874375_AZ9Z1698
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ông Quốc Chính

Hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Trong đó, khẳng định Quân đội luôn đi đầu trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị tư tưởng; cán bộ, chiến sĩ luôn vững vàng chính trị tư tưởng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân - dân và bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội; hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hội nghị đã thống nhất nội dung, chương trình, phương thức phối hợp từ năm 2018 đến năm 2020 trong công tác nghiên cứu lý luận - thực tiễn giữa Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Hội đồng Lý luận Trung ương. Trong đó, tập trung phối hợp nghiên cứu một số vấn đề về quân sự, quốc phòng, như việc tổng kết thực tiễn về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tầm quan trọng của xây dựng nền quốc phòng toàn dân và sức mạnh quốc phòng.

Hai bên cũng sẽ tăng cường phối hợp tổng kết công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phối hợp công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thường xuyên cung cấp thông tin cho nhau về kết quả nghiên cứu khoa học…

Để nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Hội đồng Lý luận Trung ương, hai bên thống nhất tiếp tục trao đổi chương trình, nội dung, kế hoạch phối hợp hằng năm, từng giai đoạn và đồng chủ trì tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học về những vấn đề hai bên cùng quan tâm đã được xác định trong kế hoạch.

Ông Quốc Chính

Bình luận

ZALO