Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 25/09/2023 04:15 GMT+7

Chấp hành kỷ luật, pháp luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu"

Đẩy mạnh công tác giáo dục và quản lý bộ đội trong chấp hành kỷ luật, pháp luật

Biên phòng - Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đề ra nhiều giải pháp, nhằm đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng nên thời gian qua, BĐBP Bến Tre luôn giữ vững kỷ luật, duy trì tốt nền nếp chính quy, đảm bảo an toàn trong đơn vị. Phóng viên Báo Biên phòng đã có cuộc trao đổi với Đại tá Đoàn Minh Trung, Chỉ huy trưởng BĐBP Bến Tre về công tác này.

Đại tá Đoàn Minh Trung. Ảnh: Phương Vy

- Thời gian qua, nhất là từ năm 2022 đến nay, BĐBP Bến Tre không có trường hợp quân nhân vi phạm kỷ luật, pháp luật (KL, PL) đến mức phải xử lý, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Để có được kết quả phấn khởi đó, đơn vị đã triển khai thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

- Xác định giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) là một mặt công tác quan trọng của Quân đội, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Bến Tre luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng mặt công tác này. Đơn vị thường xuyên quán triệt, học tập nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nhiệm vụ của đơn vị và thực hiện đầy đủ chương trình học tập chính trị và giáo dục pháp luật.

Cùng với đó, đơn vị luôn gắn công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng với phong trào thi đua Quyết thắng, thi đua chuyên ngành, chuyên đề, thi đua đột kích và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, các cơ quan, đơn vị trong BĐBP Bến Tre luôn duy trì nghiêm túc các chế độ xây dựng nền nếp chính quy, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ phụ trách trong quản lý, chỉ huy, điều hành; chấp hành nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời những hạn chế, khuyết điểm, thiếu sót của CB, CS trong thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát luôn được Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy các cấp trong BĐBP Bến Tre thực hiện nghiêm túc, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và hướng dẫn của trên. Trong đó, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, ý thức chấp hành KL, PL, lề lối, tác phong công tác, sinh hoạt của cán bộ, đảng viên; góp phần giữ nghiêm kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội trong Đảng bộ, đơn vị.

Công tác nắm, dự báo tình hình tư tưởng bộ đội và xử lý, giải quyết những vấn đề nảy sinh được thực hiện kịp thời, chặt chẽ. Trong đó, đã phát huy được vai trò của Chi đoàn, Hội đồng quân nhân, Tổ 3 người, Tổ chiến sĩ bảo vệ nội bộ. Công tác quản lý vũ khí, phương tiện, vật tư tài sản, tài chính tại đơn vị đi vào nền nếp. CB, CS được quan tâm, chăm lo đầy đủ về đời sống vật chất và tinh thần, phát huy được quyền dân chủ; qua đó, yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Tuy đã có nhiều chuyển biến nhưng theo đánh giá của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Bến Tre, chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ và chấp hành KL, PL của đơn vị vẫn chưa toàn diện, chưa thực sự vững chắc. Vậy, đâu là nguyên nhân?

- Đó là thực trạng, là trăn trở mà đơn vị đang tìm cách tháo gỡ. Theo đánh giá của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Bến Tre, có nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả như vừa đề cập. Về khách quan, là do tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, đơn vị đóng quân phân tán, làm nhiệm vụ trên địa bàn rộng, phức tạp về an ninh chính trị, xa sự chỉ huy, quản lý của cấp trên...

Nhưng chúng tôi thẳng thắn nhìn nhận, nguyên nhân chủ quan vẫn đóng vai trò chủ yếu. Cụ thể là, công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, chấp hành kỷ luật ở đơn vị tuy đã có đổi mới, song chưa có nhiều giải pháp mang tính đột phá. Nội dung, phương pháp phổ biến, giáo dục, quán triệt chậm được đổi mới, chưa đi sâu phân tích, làm rõ những vấn đề trọng tâm, có liên quan đến đơn vị để CB, CS rút kinh nghiệm, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Một số cấp ủy, chỉ huy nhận thức chưa đầy đủ về công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội; chưa gắn kết chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với công tác tổ chức, chính sách; giữa công tác giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện bộ đội.

Một số đơn vị còn biểu hiện chủ quan, đơn giản trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; việc nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên ở một số đơn vị chưa chặt chẽ, còn biểu hiện hình thức, thiếu chiều sâu. Năng lực, kinh nghiệm, phương pháp, tác phong công tác, tính tiền phong gương mẫu của một số cán bộ phụ trách có mặt còn hạn chế, nhận thức đơn giản; trong công tác quản lý chưa sâu sát, công tác kiểm tra, đôn đốc có lúc chưa kịp thời, thường xuyên.

Các đơn vị BĐBP Bến Tre ký kết giao ước thi đua huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm. Ảnh: Phương Vy

- Phấn đấu đạt được thành tích đã khó, để giữ vững và phát huy được thành tích lại càng khó hơn. Trong thời gian tới, BĐBP Bến Tre sẽ tiếp tục triển khai những giải pháp gì?

- Để tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Bến Tre sẽ tập trung triển khai và chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp một số nội dung như: Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP về tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm KL, PL, đảm bảo an toàn.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; phát huy vai trò của người chỉ huy, chính trị viên trong công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn đơn vị. Làm cho mọi cán bộ, đảng viên và chiến sĩ nhận thức rõ đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, cấp thiết, góp phần tạo nên sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Cùng với đó, thường xuyên điều chỉnh, bổ sung các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, nội dung đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành KL, PL, bảo đảm an toàn trong đơn vị.

Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Tiến hành đồng bộ các biện pháp quản lý bộ đội, chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị; chăm lo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Chú trọng bồi dưỡng phát huy trách nhiệm, tính gương mẫu của đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là người cán bộ chủ trì; xây dựng tác phong, lề lối làm việc dân chủ, sâu sát, gần gũi với CB, CS. Thường xuyên rà soát công tác đảm bảo an toàn trong đơn vị. Tổ chức quản lý, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện, công cụ hỗ trợ phải đúng nguyên tắc, đúng quy trình, nhất là trong tuần tra, kiểm soát và thực hiện nhiệm vụ.

- Xin cảm ơn đồng chí!

Phương Vy (thực hiện)

Bình luận

ZALO