Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 31/05/2023 10:46 GMT+7

Luật Phòng, chống thiên tai:

Đầu tư cho vùng thường xuyên chịu tác động thiên tai

Biên phòng - Ngày 6-6, Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự thảo Luật phòng, chống thiên tai (PCTT). Trong đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về phương châm “4 tại chỗ”, nguồn nhân lực, chính sách Nhà nước trong PCTT…

 163a3-.gif
Đại biểu Nguyễn Hữu Hùng: Vai trò của lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong PCTT.

Về nguyên tắc cơ bản trong PCTT (Điều 4), nhiều ý kiến đề nghị trong PCTT, Nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo, hoạt động PCTT được thực hiện theo sự phân công, phân cấp và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong PCTT và phù hợp với các cấp độ rủi ro thiên tai; Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân; bảo đảm tính mạng của người dân; dựa trên sự hỗ trợ, tương trợ lẫn nhau và sự viện trợ, hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, ưu tiên các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.

Đối với phương châm “4 tại chỗ” được các đại biểu rất quan tâm và tán thành cao, bởi nó mang lại hiệu quả thiết thực, giảm nhẹ do thiên tai gây ra. Nhưng đề nghị cần quy định về đầu tư, chỉ đạo huy động nguồn lực tại chỗ để bảo đảm tính khả thi. Đại biểu Lê Đắc Lâm, Bình Thuận: Phương châm “4 tại chỗ” rất cần thiết, bổ sung quy định chính sách Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng vùng thường xuyên bị thiên tai, di dời dân sinh sống ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, hỗ trợ về đời sống và sản xuất đối với các đối tượng bị thiệt hại do thiên tai gây ra, ưu tiên các vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai, các đối tượng dễ bị tổn thương đối với khu vực ở miền núi, vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn.

 491qu.gif
Đại biểu Tôn Thị Ngọc Hạnh: Có cơ chế khen thưởng đối với các nhân tích cực trong PCTT.

Về chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực PCTT (Điều 5), đối với vấn đề này nhiều ý kiến Nhà nước có chính sách đồng bộ về đầu tư, huy động nguồn lực và giải pháp tổ chức thực hiện công tác PCTT... Đào tạo, giáo dục, huấn luyện, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng và người dân trong việc tuân thủ pháp luật và tham gia vào công tác PCTT. Mặt khác, theo đại biểu Đặng Kim Chi (Phú Yên), Nhà nước phải khuyến kích, ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng vùng thường xuyên bị thiên tai, di dời dân sinh sống ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, chính sách hỗ trợ về đời sống và sản xuất đối với các đối tượng bị thiệt hại do thiên tai gây ra, ưu tiên các vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai, khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng các công trình và áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào các hoạt động PCTT.

Ngoài ra, đại biểu Tôn Thị Ngọc Hạnh (Đắk Nông), trong thời gian qua có nhiều cá nhân tích cực trong PCTT bị chết, bị thương, nhưng không có chính sách, sự bồi hoàn tài sản tương xứng. Vì vậy, Luật PCTT nên quy định người bị thương, chết trong thực hiện công tác PCTT, cứu hộ, cứu nạn được hưởng chính sách hi sinh, bị thương như chính sách người có công với cách mạng và có sự bồi hoàn thiệt hại đối với những người tích cực tham gia PCTT và có cơ chế khen thưởng đối với các nhân tích cực trong PCTT.

 522a2-.gif
Đại biểu Lê Văn Hoàng: Khuyến khích các doanh nghiệp bảo hiểm tham gia bảo hiểm thiên tai.

Theo đại biểu Lê Văn Hoàng (TP Đa Nẵng): Đất nước ta thường bị xảy ra thiên tai, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Vì vậy, cần quy định cụ thể hơn về chính sách bảo hiểm thiên tai. Nhà nước có chính sách ưu đãi, khuyến khích các doanh nghiệp bảo hiểm tham gia bảo hiểm thiên tai nhằm tạo lập thị trường bảo hiểm thiên tai, trên cơ sở tính toán cụ thể về hiệu quả kinh tế, các chủ công trình, dự án sẽ mua bảo hiểm thiên tai cho công trình, dự án của mình; bổ sung quy định chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp tham gia đầu tư sản xuất, kinh doanh ở các vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai.

Về nguồn nhân lực trong PCTT và vai trò của lực lượng vũ trang nhân dân trong PCTT (Điều 6), tán thành với ý kiến của nhiều đại biểu Nguyễn Hữu Hùng (Tiền Giang): cho rằng nguồn nhân lực trong PCTT; vai trò của lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong một số hoạt động thiết yếu, quan trọng khi thực hiện nhiệm vụ ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai như sơ tán người, phương tiện và tài sản, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội... Đồng thời, để tránh sự ỷ lại của tổ chức, cá nhân Đoàn thanh niên, hộ gia đình, cá nhân có sức khỏe trên địa bàn là lực lượng tại chỗ thực hiện hoạt động PCTT.

Viết Hà – Hoa Hạ

Bình luận

ZALO