Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 26/09/2023 09:59 GMT+7

Đấu tranh làm thất bại âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Biên phòng - Trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động luôn triệt để lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Trước tình hình này, với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, đặc biệt là lực lượng Trinh sát Biên phòng triển khai đồng bộ, toàn diện công tác nghiệp vụ; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các hoạt động lợi dụng dân tộc, tôn giáo xâm phạm an ninh biên giới quốc gia.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt, BĐBP Thừa Thiên Huế tuyên truyền pháp luật cho người dân xã Lâm Đớt, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Ngọc Bình

“Núp bóng” tôn giáo vi phạm pháp luật

Khu vực biên giới, bờ biển nước ta có dân số khoảng 9,7 triệu người thuộc 51 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm khoảng 16,15%. Người dân tham gia sinh hoạt 6 tôn giáo chính (Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao Đài, Hòa Hảo, Hồi giáo).

Được xác định là khu vực có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh, những năm qua, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành Trung ương và các địa phương đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi, triển khai các dự án phát triển kinh tế ở khu vực biên giới, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho người dân. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của đồng các dân tộc từng bước được cải thiện và nâng lên. Tuy nhiên, do đặc thù, khu vực biên giới còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao, trình độ văn hóa không đồng đều.

Bên cạnh đó, tổ chức đảng và đảng viên vùng đồng bào dân tộc vừa mỏng, vừa yếu, chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở chưa cao; năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ. Các thế lực thù địch triệt để lợi dụng thực hiện phương thức, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, núp bóng các tổ chức tôn giáo kích động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta, trọng điểm là địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Đại tá Quàng Văn Xiến, Phó Cục trưởng Cục Trinh sát BĐBP cho biết, trên địa bàn Tây Bắc, các đối tượng lợi dụng dân tộc Mông núp dưới danh nghĩa các tổ chức tôn giáo để tuyên truyền về “Nhà nước Mông”, lôi kéo người dân vượt biên trái phép sang Lào, Thái Lan, Myanmar... tham gia các tổ chức phản động chờ thời cơ gây rối, bạo loạn, đòi ly khai tự trị, lập “Nhà nước Mông”.

Trên địa bàn Tây Nguyên, dưới sự chỉ đạo của FULRO lưu vong, số đối tượng cầm đầu tổ chức “Tin lành Đê-ga”, gần đây là “Tin lành Đấng Christ” và các đối tượng FULRO ngấm ngầm tiếp tục lôi kéo, tập hợp lực lượng, hình thành khung chính quyền ngầm chờ thời đòi thành lập “Nhà nước Đê-ga tự trị”, kích động quần chúng gây rối, tạo điểm nóng, vượt biên ra nước ngoài, tạo cớ kêu gọi quốc tế can thiệp.

Còn trên địa bàn Tây Nam Bộ, đối tượng chức sắc cực đoan trong Phật giáo Khmer thường xuyên liên lạc, móc nối với các tổ chức Khmer Campuchia Crôm xuyên tạc tình hình trong nước, phát tán tài liệu xuyên tạc lịch sử vùng đất Nam Bộ, lôi kéo hình thành tổ chức bất hợp pháp như “Hội văn hóa Khmer”, “Hội trí thức Khmer”, kích động đòi ly khai, lập “Nhà nước Khmer Crôm”.

Trước thực trạng trên, với vai trò là cơ quan tham mưu, Cục Trinh sát BĐBP đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh chỉ đạo các đơn vị BĐBP trên toàn quốc quán triệt, thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo. Theo đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, từ năm 2012 đến nay, lực lượng Trinh sát Biên phòng toàn quốc đã xác lập, phối hợp đấu tranh hơn 20 chuyên án, hơn 7.300 kế hoạch nghiệp vụ. Cục Trinh sát tăng cường khoảng 8.000 lượt cán bộ, 1.500 lượt phương tiện, trang bị kỹ thuật tham gia các chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ.

Qua đó, bóc gỡ 3 nhóm/126 đối tượng cốt cán, cầm đầu tổ chức “Nhà nước Mông” ở Tây Bắc; triệt phá, xử lý 8 nhóm/324 đối tượng “Tin lành Đê-ga”, 40 tổ chức, 57 đường dây đưa đón, 167 vụ/913 lượt người DTTS Tây Nguyên vượt biên sang Campuchia, Thái Lan mục đích tị nạn; xóa bỏ hoàn toàn 1 điểm nhóm/196 tín đồ tà đạo “Hà Mòn” bị FULRO lợi dụng, vô hiệu hoá 50 đối tượng FULRO lưu vong xâm nhập về nước.

Các đơn vị BĐBP cũng đã khởi tố điều tra 13 vụ/44 đối tượng; phối hợp các lực lượng tấn công chính trị trên 700 đối tượng liên quan đến hoạt động lợi dụng dân tộc ở các địa bàn trọng điểm; thu giữ 11 khẩu súng quân dụng, 156 viên đạn thể thao; hàng ngàn trang tài liệu, băng, đĩa hình và nhiều tang vật khác..., góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Tuyên truyền nâng cao hiểu biết, tăng sức “đề kháng” cho người dân

Theo nhận định của các cơ quan chức năng, thời gian tới, dân tộc, tôn giáo vẫn tiếp tục là vấn đề nóng, phức tạp mà các thế lực thù địch, phản động, phần tử cực đoan luôn lợi dụng để hoạt động chống phá Đảng, đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các tuyến biên giới tiềm ẩn phức tạp. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, triệt để lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo gắn với “chiêu bài” dân chủ, nhân quyền để chống phá ta, đặt ra nhiều thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của BĐBP.

Do đó, để đấu tranh làm thất bại âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, tiếp tục thực hiện tốt công tác dân tộc trong tình hình mới, Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP cho rằng phải tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo. Cùng với đó, các đơn vị BĐBP cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc để tăng cường “sức đề kháng” trước những thông tin xấu độc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Để góp phần cùng cấp ủy Đảng các cấp giải quyết tốt vấn đề dân tộc, tôn giáo, Đại tá Quàng Văn Xiến cho biết, Cục Trinh sát BĐBP sẽ tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ công tác nghiệp vụ Trinh sát Biên phòng; chú trọng làm tốt công tác phòng ngừa xã hội gắn với xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh ở khu vực biên giới. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong nắm tình hình, tham mưu giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo kịp thời, không để bị động, bất ngờ.

Đồng thời tăng cường đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, làm cho đồng bào dân tộc nhận diện sâu sắc các âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ thù. Cùng với đó, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc để nắm bắt tư tưởng của quần chúng, góp phần đưa nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Bích Nguyên

Bình luận

ZALO