Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 24/09/2023 05:05 GMT+7

Dấu ấn đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ các ấp, khóm ven biển

Biên phòng - Cùng với sự phát triển chung của cả nước, những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau tiếp tục phát triển; quốc phòng - an ninh ổn định, chủ quyền biển, đảo được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư phát triển. Có được kết quả đó có một phần đóng góp quan trọng của những đảng viên BĐBP được phân công tham gia sinh hoạt tại các chi bộ khóm, ấp ven biển.

Đại úy Tô Ngọc Quý (bên phải) và cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng Kinh Hội tặng cờ Tổ quốc và thường xuyên nhắc nhở ngư dân đảm bảo an toàn trước khi ra khơi. Ảnh: Lê Khoa

Góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của chi bộ ấp, khóm ven biển

Đại tá Phạm Minh Giang, Tỉnh ủy viên, Chính ủy BĐBP tỉnh thông tin: “Ngày 3/12/2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau có Quy định tạm thời số 09-QĐ/TU về trách nhiệm, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ các ấp, khóm ven biển. Trên cơ sở đó, Đảng ủy BĐBP tỉnh cụ thể hóa thành Kế hoạch số 48-KH/ĐUBP ngày 1/4/2013; Công văn số 253-CV/ĐUBP ngày 22/4/2013 về việc triển khai, hướng dẫn thực hiện.

Qua quán triệt, triển khai, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao cả về nhận thức và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng, củng cố chi bộ ở các ấp, khóm ven biển; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống cơ sở chính trị địa phương, góp phần vào nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân trên địa bàn; xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc trên khu vực biên giới biển của tỉnh”.

Qua 10 năm thực hiện Quy định tạm thời số 09 của Tỉnh ủy, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã làm tốt công tác phối hợp, cùng với 6 huyện ven biển lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị cơ sở tổ chức quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đã đề ra; các chi, đảng bộ đồn Biên phòng và chi bộ ấp, khóm ven biển làm tốt công tác tham mưu, đề xuất, bố trí cán bộ, đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt phù hợp với tình hình thực tế ở đơn vị và địa phương. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt đã phát huy được vai trò tham mưu, phối hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương trên các lĩnh vực, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của chi bộ các ấp, khóm ven biển.

Cũng theo Đại tá Phạm Minh Giang, đảng viên đồn Biên phòng được giới thiệu tham gia sinh hoạt tại chi bộ ấp, khóm ven biển thuộc các xã, thị trấn khu vực biên giới biển vừa có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên đã được quy định tại Điều 2, Chương I Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiệm vụ do cấp ủy, chỉ huy đồn Biên phòng giao; đồng thời, tham gia sinh hoạt tại chi bộ ấp, khóm ven biển thuộc các xã, thị trấn khu vực biên giới biển để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, gần gũi, củng cố mối quan hệ mật thiết với nhân dân.

Nội dung tham gia sinh hoạt theo Quy định tạm thời số 09 cũng xác định rõ: "Thông báo một số tình hình có liên quan đến hoạt động bảo vệ biên giới, phát triển kinh tế - xã hội địa phương cho chi ủy, chi bộ ấp, khóm nắm. Những nội dung thông báo phải được cấp ủy, chỉ huy đơn vị thông qua”.

Sâu sát, gắn bó với nhân dân

Đại úy Tô Ngọc Quý, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Kinh Hội, Đồn Biên phòng Khánh Hội là 1 trong 47 đảng viên thuộc BĐBP tham gia sinh hoạt tại 47 chi bộ ấp, khóm ven biển trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, đồng chí Tô Ngọc Quý đang tham gia sinh hoạt tại Chi bộ ấp 3, xã Khánh Hội, huyện U Minh. Theo đó, đồng chí luôn nắm chắc tình hình địa bàn, chi bộ ấp được phân công, nhất là tình hình có liên quan đến phong trào quần chúng tự quản về an ninh trật tự; tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển; hưởng ứng mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đảng viên Đồn Biên phòng Khánh Hội phối hợp với thanh niên địa phương tổ chức cắt tóc miễn phí cho các cháu nhỏ trên địa bàn. Ảnh: Lê Khoa

Ông Lê Trung Lập, cán bộ hưu trí, đảng viên Chi bộ ấp 3, xã Khánh Hội cho biết: "Là địa bàn có gần 800 phương tiện đánh bắt thủy sản nên nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ, trong đó có vai trò quan trọng của đồng chí Quý, đó là tích cực tuyên truyền cho ngư dân phát triển kinh tế biển, gắn với khai thác thủy sản hợp pháp, theo đúng quy định của pháp luật. Không chỉ đồng chí Quý, mà hàng ngày, những cán bộ của Đồn Biên phòng Khánh Hội cũng giúp đỡ chi bộ, Ban Nhân dân ấp chủ động hơn trong việc nắm tình hình địa bàn; đồng thời, giúp đảng viên chi bộ nắm rõ hơn, nhanh hơn những nội dung cần thiết về hoạt động công tác biên phòng để phối hợp thực hiện. Được cung cấp tài liệu, tờ rơi, chúng tôi đã phối hợp tuyên truyền cho bà con nhân dân nắm và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, đối với ngư dân hoạt động trên biển, phải nghiêm chỉnh chấp hành quy định vùng tuyến được đánh bắt, cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài và đảm bảo trang thiết bị an toàn cho người, phương tiện khi hoạt động trên biển".

Cùng với nỗ lực của địa phương, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh luôn quan tâm hỗ trợ các địa phương phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình khó khăn, hộ đồng bào dân tộc và các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Những đóng góp của các đảng viên đồn Biên phòng đã góp phần tích cực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành mục tiêu xây nông thôn mới và huy động được sức mạnh của nhân dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới vùng biển, đảo Tổ quốc.

Chỉ tính riêng nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP Cà Mau giới thiệu 3 đồng chí tham gia cấp ủy cấp huyện và 18 đồng chí tham gia cấp ủy cấp xã, thị trấn biên giới biển. Phân công 52 đồng chí đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ các khóm, ấp ven biển và 128 đồng chí phụ trách 632 hộ gia đình trên địa bàn. Tham mưu giúp địa phương xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới; xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Lê Khoa

Bình luận

ZALO