Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 01/12/2022 09:32 GMT+7

Đất nước đi lên dưới lá cờ vẻ vang của Đảng

Biên phòng - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đảm nhận sứ mệnh lãnh đạo đất nước, chỉ ra con đường phát triển tất yếu của Cách mạng Việt Nam.

Trải qua các thời kỳ, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định “là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc”.

Theo TTXVN

Bình luận

ZALO