Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 18/07/2024 03:11 GMT+7

Đào tạo sĩ quan dự bị 3 tháng, trong 3 tháng có được hỗ trợ tiền cho gia đình hay không?

Biên phòng - Em là cán bộ hưởng lương nhà nước, em được cử đi đào tạo sĩ quan dự bị 3 tháng, trong 3 tháng đấy em có được hỗ trợ tiền cho gia đình là 160.000 đồng/ngày hay không. Em thì chưa qua bộ đội nên ở huyện bảo là không được hưởng chế độ trợ cấp gia đình mà chỉ được hưởng 1 tháng lương của Thiếu úy, như vậy có đúng không?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 31 Luật Lực lượng dự bị động viên và Điều 51 Luật Nghĩa vụ quân sự thì chỉ có gia đình của quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, làm nhiệm vụ mới được hưởng trợ cấp. Do đó, tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 79/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ quy định trong thời gian đào tạo sĩ quan dự bị thì chỉ có gia đình hạ sĩ quan dự bị mới được áp dụng hưởng trợ cấp đối với gia đình quân nhân dự bị.

Sở dĩ có quy định như vậy, vì: Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 78/2020/NĐ-CP ngày 06/7/2020 của Chính phủ thì đối tượng tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị gồm nhiều nhóm đối tượng khác nhau, như: Quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ (1); sinh viên khi tốt nghiệp đại học, cán bộ, công chức, viên chức và công dân tốt nghiệp đại học trở lên (2) và hạ sĩ quan dự bị (3). Trong các nhóm đối tượng nêu trên thì chỉ có nhóm hạ sĩ quan dự bị là đã thuộc quân nhân dự bị, còn các nhóm đối tượng còn lại trong thời gian đào tạo sĩ quan dự bị chưa phải là quân nhân dự bị (chỉ khi nào hết thời gian đào tạo sĩ quan dự bị, được cấp thẻ sĩ quan dự bị và đăng ký vào ngạch sĩ quan dự bị thì khi đó mới là quân nhân dự bị).

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp của bạn trong thời gian đào tạo sĩ quan dự bị chưa phải là quân nhân dự bị; do đó, không thuộc đối tượng hưởng trợ cấp gia đình quân nhân dự bị; mặt khác, theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 79 thì học viên khi tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, ngoài tiền lương, phụ cấp hiện hưởng, được hưởng thêm 01 tháng tiền lương theo cấp bậc quân hàm sĩ quan dự bị được phong. Do vậy, cơ quan quân sự địa phương trả lời bạn như vậy là đúng với quy định.

Sau này, khi bạn đã là sĩ quan dự bị, nếu được huy động làm nhiệm vụ thì trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và huy động khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ, gia đình bạn sẽ được hưởng trợ cấp đối với gia đình quân nhân dự bị theo quy định.

Phòng Nghiên cứu tổng hợp/Cục Chính sách

Bình luận

ZALO