Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ ba, 16/04/2024 06:30 GMT+7

Đánh giá, nghiệm thu đề tài “Nâng cao năng lực kiểm soát xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu của BĐBP trong tình hình mới”

Biên phòng - Ngày 14-1, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học và công nghệ Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu đề tài “Nâng cao năng lực kiểm soát xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu của BĐBP trong tình hình mới”. Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP, Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ Bộ Tư lệnh BĐBP chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và công nghệ Bộ Tư lệnh BĐBP phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Kim Nhượng

Tại hội nghị, Đại tá, Tiến sĩ Cao Xuân Lý, Trưởng khoa Cửa khẩu Học viện Biên phòng chủ nhiệm Đề tài đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài.

Theo đó, đề tài “Nâng cao năng lực kiểm soát xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu của BĐBP trong tình hình mới” bao gồm 3 chương, trong đó tập trung dự báo tình hình và đưa ra giải pháp nâng cao năng lực kiểm soát xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu của BĐBP trong tình hình mới; đưa ra giải pháp chú trọng công tác lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức, chỉ huy của chỉ huy các cấp.

Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, ý thức trách nhiệm, duy trì kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác cửa khẩu; rà soát, sắp xếp bố trí theo biên chế, gắn với đào tạo, sử dụng, ổn định tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác cửa khẩu có nghiệp vụ chuyên sâu, kiến thức toàn diện và đáp ứng cao yêu cao nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, tập trung đầu tư trang thiết bị phương tiện kỹ thuật điện đại, ứng dựng khoa học kỹ thuật và công nghệ để thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh; nâng cao năng lực phối hợp với các lực lượng chức năng ở cửa khẩu và hợp tác quốc tế trong kiểm soát, xuất nhập cảnh ở cửa khẩu của BĐBP.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đều nhất trí đánh giá đề tài là công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có những đóng góp mới về lý luận và thực tiễn. Đề tài đã đề xuất được các giải pháp đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp nâng cao năng lực kiểm soát xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu của BĐBP trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Hội đồng khoa học và công nghệ Bộ Tư lệnh BĐBP đã bỏ phiếu nhất trí đánh giá đề tài “Nâng cao năng lực kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu của BĐBP trong tình hình mới” đạt loại Khá.

Đại tá Đỗ Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục cửa khẩu BĐBP, Ủy viên phản biện 1 đóng góp ý kiến xây dựng Đề tài “Nâng cao năng lực kiển soát xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu của BĐBP trong tình hình mới”. Ảnh: Kim Nhượng

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Lê Văn Phúc đánh giá đề tài có tính cấp thiết về cả lý luận và thực tiễn, nhất là vấn đề thực tiễn về nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu của BĐBP. Đề tài đã làm rõ đặc điểm, hệ thống, tình hình xuất nhập cảnh tại cửa khẩu do BĐBP quản lý, đồng thời đã đưa ra được hạn chế và nguyên nhân trong quá trình hoạt động xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu.

Kết quả nghiên cứu của đề tài có giá trị sử dụng cao đối với công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh và cửa khẩu; làm cơ sở để cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt công tác xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi đường lối mở cửa, hội nhập quốc tế sâu rộng của Đảng, Nhà nước ta hiện nay.

Thiếu tướng Lê Văn Phúc đề nghị, Ban chủ nhiệm đề tài cần tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa các ý kiến đóng góp của ủy viên phản biện. Đặc biệt, tập trung nghiên cứu Luật Biên phòng Việt Nam về một số quy định có liên quan đến kiểm soát xuất, nhập cảnh của BĐBP; lưu tâm, nghiên cứu về vấn đề an ninh phi truyền thống để bổ sung nội dung, hoàn thiện đề tài báo cáo Bộ Tư lệnh BĐBP theo đúng thời gian quy định.

Kim Nhượng

Bình luận

ZALO