Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 01/12/2020 02:49 GMT+7

Đánh giá đúng vai trò của công tác Đoàn và phong trào thanh niên

Biên phòng - Trong những năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở các đơn vị BĐBP đã tạo được nhiều dấu ấn quan trọng. Cán bộ, chiến sĩ độ tuổi Đoàn trở thành lực lượng xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Báo Biên phòng giới thiệu một số ý kiến tâm huyết về công tác chỉ đạo, lãnh đạo công tác Đoàn, phong trào thanh niên của chỉ huy một số đơn vị.

4-1-1
Thượng tá  Đặng Hồng Quân.

Thượng tá Đặng Hồng Quân, Phó Chính ủy BĐBP Cao Bằng: “Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo trong tham mưu, tổ chức hoạt động Đoàn”

Hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên BĐBP Cao Bằng luôn đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, chỉ huy đơn vị. Đồng thời, chúng tôi luôn coi trọng việc phát huy tốt vai trò chủ động, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất; trong thiết kế và tổ chức các hoạt động của Ban Chấp hành Đoàn.

Mọi hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên phải hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đồng thời, phải phù hợp với đặc điểm tâm lý, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

Cấp ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên chỉ đạo các tổ chức Đoàn đặc biệt quan tâm tới các hoạt động bồi dưỡng giáo dục, rèn luyện ĐVTN cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật..., để ĐVTN có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ “sức đề kháng” trước tác động và ảnh hưởng tiêu cực, kiên trì bám trụ trên biên giới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chúng tôi luôn chú trọng củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ Đoàn đủ về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng, quan tâm bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, nhất là kỹ năng thiết kế và tổ chức các hoạt động cho thanh niên, xây dựng tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phong trào thanh niên phải được duy trì thường xuyên nhưng không dàn trải, phải trên cơ sở bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, yêu cầu xây dựng đơn vị và nhiệm vụ của tổ chức Đoàn trong từng thời điểm, để xác định trọng tâm, trọng điểm cần tập trung dứt điểm. Tăng cường các hoạt động kết nghĩa, phối hợp để mở rộng phạm vi, môi trường hoạt động cho ĐVTN góp phần xây dựng mối đoàn kết quân dân, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh...

4-2-2
Đại tá Nguyễn Hữu Vượng.

Đại tá Nguyễn Hữu Vượng, Phó Chính ủy Trường Trung cấp 24 Biên phòng: “Xác định là lực lượng xung kích, chủ công trong thực hiện nhiệm vụ”

Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường luôn đánh giá đúng vị trí, vai trò của công tác Đoàn và phong trào thanh niên, việc phát huy sức trẻ đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường và cấp ủy, chỉ huy các phòng, khoa, ban, đơn vị đã hết sức quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện cho tổ chức Đoàn hoạt động, trên tinh thần gắn hoạt động Đoàn vào các hoạt động chung của đơn vị.

Đảng ủy nhà trường ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và duy trì thực hiện nghiêm túc quy chế lãnh đạo công tác quần chúng, định kỳ gặp gỡ, đối thoại với ĐVTN; phân công cấp ủy viên phụ trách; hàng tháng, quý chương trình hoạt động Đoàn được cấp ủy, chỉ huy các cấp đưa vào nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch công tác; quá trình triển khai các hoạt động đã kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp nhận rõ được tầm quan trọng của công tác Đoàn và phong trào thanh niên, xác định đây là lực lượng xung kích, chủ công trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo, huấn luyện chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu; vì vậy, đã làm tốt công tác giáo dục, định hướng tư tưởng cho ĐVTN, đảm bảo cho ĐVTN luôn an tâm tư tưởng, chấp hành nghiêm pháp luật và kỷ luật Quân đội, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

4-3-3
Đại tá Nguyễn Ngọc Minh.

Đại tá Nguyễn Ngọc Minh, Chính ủy BĐBP Phú Yên: “Các hoạt động Đoàn gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị”

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Phú Yên đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho ĐVTN; xây dựng cho họ niềm tự hào tiếp bước truyền thống vẻ vang của Đảng, truyền thống anh hùng của dân tộc, của Quân đội và của BĐBP; xây dựng tinh thần yêu nước, quyết tâm phấn đấu vươn lên, sẵn sàng công hiến hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên, chúng tôi thực hiện phương châm: Các hoạt động Đoàn phải gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Từ đây, từng chi đoàn đơn vị cơ sở xác định nhiệm vụ trọng tâm, cần thiết mà ĐVTN BĐBP Phú Yên cần tích cực thực hiện. 

Thành tích lớn nhất của tuổi trẻ BĐBP Phú Yên trong thời gian qua là việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Hàng chục công trình tình nguyện dọc theo tuyến biên giới biển của tỉnh đã ra đời mang đậm dấu ấn tuổi trẻ BĐBP Phú Yên, như: Công trình đưa nước ngược dòng cải tạo hệ thống thủy lợi ở xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa; các công trình thắp sáng đường quê, bê tông hóa giao thông nông thôn, sửa chữa cầu, làm nhà văn hóa cho các khu phố nghèo, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy chế, quy định liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới; vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng quà, hỗ trợ gia đình chính sách, nâng bước em tới trường; tổ chức hàng ngàn ngày công lao động giúp dân vệ sinh đường làng ngõ xóm; thực hiện hàng chục chuyến hành quân về vùng khó khăn khám chữa bệnh cho người dân hay các chương trình Trung thu cho trẻ em vùng sâu, nồi cháo yêu thương cho bệnh nhi nghèo...

Từ các hoạt động phong trào Đoàn trong BĐBP Phú Yên đã góp phần hình thành một lớp thanh niên có phẩm chất đạo đức, nhân cách tốt; vừa có trí thức, sức khỏe, tư duy năng động và hành động sáng tạo, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đơn vị.

4-4-4
Đại tá Nguyễn Văn Phương.

Đại tá Nguyễn Văn Phương, Chính ủy BĐBP Bình Phước: “Giáo dục, rèn luyện ĐVTN với nhiều hình thức phong phú”

Đảng ủy BĐBP Bình Phước luôn chú trọng, quan tâm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị. Việc giáo dục, rèn luyện ĐVTN luôn được chú trọng, đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú như: Trao đổi, tọa đàm, thi làm báo ảnh, báo tường, thi liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng... Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho ĐVTN toàn đơn vị.

Trong 5 năm qua, các chi đoàn luôn xung kích tổ chức và phối hợp tuần tra, kiểm soát, mật phục trên biên giới, địa bàn. Kết quả, bảo vệ nguyên trạng hệ thống đường biên, cột mốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong địa bàn.

Tuổi trẻ BĐBP Bình Phước lao động giúp dân được 21.456 ngày công, sửa chữa hơn 65km đường giao thông liên thôn; sửa 75 ngôi nhà, 3 phòng học; phối hợp tổ chức được 12 lớp xoá mù chữ và chống tái mù với 218 học sinh. Cùng với đơn vị nhận và đỡ đầu 60 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn và 9 em học sinh là người Campuchia. Lực lượng ĐVTN cũng góp phần duy trì hiệu quả các mô hình “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”, thăm, khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 21.527 lượt người, trị giá trên 2 tỷ đồng.

Trong năm 2017, ĐVTN đã cùng đơn vị vận động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo tại Vương quốc Cam-pu-chia được 7 đợt/2.100 lượt người, trị giá 780 triệu đồng. Từ năm 2012 đến nay, có 19/19 chi đoàn, Đoàn cơ sở đạt Vững mạnh xuất sắc và khá. 107 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Nhóm PV- CTV

Bình luận

ZALO