Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 01/03/2024 04:12 GMT+7

Đánh giá chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2020, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030

Biên phòng - Ngày 17-6, tại TP Thái Nguyên, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã tổ chức Hội thảo đánh giá chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030. Đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

yiwf_1-2
Đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Quang Long

Thực hiện chỉ đạo và phân công của Tiểu ban Kinh tế - xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, để chuẩn bị xây dựng Văn kiện cho Đại hội Đảng lần thứ XIII, Hội đồng Dân tộc được giao nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng báo cáo đánh giá về việc thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2011-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ theo quy định của hiến pháp, pháp luật và qua các hoạt động thực tiễn bản báo cáo được chia làm 4 phần gồm: Tình hình xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2020; Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc 5 năm 2021-2015 và Kiến nghị, đề xuất.

3im57gdvq9-15638_f_jx084z3d1_2
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Quang Long

Trong giai đoạn 2011-2020, chủ trương đường lối của Đảng về dân tộc, chính sách dân tộc được tiếp tục bổ sung, hoàn thiện và phát triển thêm, đặc biệt là Nghị quyết đại hội lần thứ XII của Đảng, làm cơ sở, nền tảng chỉ đạo, định hướng cho việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc trong cả nước.

Trong giai đoạn 2021-2030, báo cáo cũng đưa ra những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho chính sách dân tộc như nghiên cứu tích hợp các chính sách dân tộc theo hướng giảm số lượng văn bản chính sách, giảm cơ quan đầu mối quản lý, tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất và đời sống dân sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc thiểu số nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế.

4hvn931wqz-15638_f_jx084z4o3_4
Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Quang Long

Tại hội thảo, đã có 14 ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội thảo. Các ý kiến đều tập trung vào những vấn đề trọng tâm của báo cáo, về chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số, những phương hướng phấn đấu trong thời gian tới để giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số có thêm những điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

9ayrh8excu-15638_f_jx084z574_5
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Quang Long

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Hà Ngọc Chiến hoan nghênh ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, đồng thời, Hội đồng Dân tộc và Ban soạn thảo sẽ nghiêm túc tiếp thu và nghiên cứu kỹ những ý kiến đóng góp của các đại biểu để tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo để đảm bảo chất lượng như yêu cầu đã đề ra.

Quang Long

Bình luận

ZALO