Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 02/10/2023 10:59 GMT+7

Đánh giá 10 năm thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn trong Quân đội

Biên phòng - Sáng 13-5, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức Hội nghị Khảo sát đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn theo Quyết định số 289, ngày 8-2-2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (gọi tắt là Quy chế cán bộ Đoàn) trong Quân đội. Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Ngọc Lương chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Theo báo cáo của Ban Thanh niên Quân đội, thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn được cơ quan chính trị các cấp vận dụng, triển khai phù hợp với hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên và nhiệm vụ của Quân đội; thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, từng bước cụ thể hóa các chỉ tiêu nhằm đảm bảo đúng và hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện tại đơn vị; chú trọng lựa chọn, bố trí, quy hoạch, đào tạo, sử dụng và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn trong toàn quân, theo tiêu chuẩn Quy chế cán bộ Đoàn và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị. Đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân thường xuyên được kiện toàn bảo đảm đủ về số lượng và chất lượng, không ngừng phát huy tính năng động, sáng tạo, tâm huyết của cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội trong giai đoạn mới.

Qua 10 năm (2010-2020), việc quán triệt, thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn trong Quân đội luôn được các cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các đơn vị và các cấp bộ Đoàn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có nền nếp, đồng bộ, thống nhất theo hệ thống từ cơ sở đến toàn quân, trên tất cả các nội dung, ở tất cả các cấp, các bộ phận. Hàng năm, Tổng cục Chính trị và các ngành tiến hành tổng kết, đánh giá, chấm điểm hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị nói chung và công tác thanh niên nói riêng của các đơn vị trong toàn quân, trong đó chú trọng đánh giá kết quả công tác quán triệt thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Lương biểu dương những kết quả mà Ban Thanh niên Quân đội đã đạt được trong việc tham mưu cho Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn thời gian qua; đồng thời chia sẻ với những khó khăn, tồn tại trong việc thực hiện quy chế với đơn vị đặc thù là lực lượng Quân đội. Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Lương cũng yêu cầu Ban Thanh niên Quân đội tiếp tục có báo cáo cụ thể, chi tiết gửi Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm cơ sở kiến nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng để xem xét thực hiện.

Hồng Pha

Bình luận

ZALO