Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 24/09/2023 08:57 GMT+7

Đảng ủy Học viện Biên phòng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về công tác huấn luyện

Biên phòng - Ngày 5/7, Đảng ủy Học viện Biên phòng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QWTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo (gọi tắt là Nghị quyết 765). Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy BĐBP, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP dự và chỉ đạo hội nghị.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cẩm Linh

Báo cáo trung tâm và các tham luận được trình bày tại hội nghị cho thấy, qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 765, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, đơn vị đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết 765. Nhận thức của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ trong toàn học viện về nhiệm vụ huấn luyện từng bước được nâng lên. Công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý huấn luyện được quan tâm, thực hiện có hiệu quả.

Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đi vào nền nếp, có chiều sâu, gắn với nhiệm vụ giáo dục đào tạo của Học viện. Hình thức, phương pháp huấn luyện được đổi mới, đem lại hiệu quả thiết thực. Chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Học viện ngày càng được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Trong những năm qua, Học viện Biên phòng luôn xác định đổi mới chương trình, nội dung huấn luyện phải gắn liền với đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.
Quán triệt phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia của các đơn vị trong BĐBP”, trong 10 năm qua, Học viện Biên phòng đã xây dựng, đổi mới 13 chương trình đào tạo, điều chỉnh các nội dung chương trình, đào tạo các đối tượng sát với mục tiêu, yêu cầu, đối tượng đào tạo. Các nội dung huấn luyện được cập nhật sát với đối tượng tác chiến, gắn với địa bàn biên giới, phù hợp với khả năng, cách đánh, nghệ thuật quân sự, vũ khí trang bị…

Qua đánh giá, hàng năm kết quả huấn luyện kiểm tra điều lệnh đội ngũ, bắn súng, thể lực của các đối tượng trong toàn học viện 100% đạt yêu cầu; tham gia hội thi hội thao đạt kết quả tốt, đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối trong huấn luyện…

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian tập trung thảo luận, chia sẻ những mặt còn tồn tại tại, hạn chế trong vấn đề thực hiện nhiệm vụ huấn luyện gắn với thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và đề ra phương hướng trong giai đoạn mới.

Theo đó, Đảng ủy Học viện Biên phòng đưa ra mục tiêu trong giai đoạn mới là tập trung vào vấn đề đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành huấn luyện của cấp ủy, chỉ huy các cấp; chú trọng đổi mới chương trình, nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp huấn luyện theo hướng “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với từng đối tượng, yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành huấn luyện; bảo đảm đào tạo và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu an toàn tuyệt đối….

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Biên phòng và các cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong toàn Học viện đã đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 765.

Đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP đề nghị Đảng ủy Học viện Biên phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quán triệt, giảo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đối tượng trong toàn học viện, phát huy vai trò của các tổ chức, tiến hành hiệu quả công đảng, công tác chính trị trong huấn luyện.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện trong thời gian tới, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tại Học viện Biên phòng phát huy tốt những kết quả đã làm được, sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến đấu, thực hiện tốt phương châm huấn luyện cơ bản, thống nhất; chú trọng huấn luyện nâng cao trình độ thực hành, bồi dưỡng phương pháp tổ chức huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp, phấn đấu xây dựng được đội ngũ cán bộ giỏi về kỹ thuật chuyên ngành, có năng lực tổ chức huấn luyện; tăng cường công tác kiểm tra chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định về công tác huấn luyện.

Từng bước đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện. Lấy kết quả huấn luyện chiến đấu làm tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua khen thưởng của tập thể, cá nhân…

Nhân dịp này, Đảng ủy Học viện Biên phòng đã tặng giấy khen cho 3 tập thể 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 765.

Cẩm Linh

Bình luận

ZALO