Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 17/04/2024 05:52 GMT+7

Đảng ủy Cục Kỹ thuật BĐBP: Quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương

Biên phòng - Ngày 16/3, Đảng ủy Cục Kỹ thuật BĐBP tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương. Đại tá Trần Anh Khôi, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật BĐBP chủ trì hội nghị.

Đại tá Trần Anh Khôi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Cẩm Linh

Trong thời gian một ngày, các đại biểu đã được nghe quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương: Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới; Nghị quyết số 1658-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1652 ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác khoa học quân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1659-NQ/TW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1661-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác tài chính đến năm 2030; Nghị quyết số 1656-NQTW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Mục đích của hội nghị nhằm tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt để cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Cục Kỹ thuật BĐBP, trước hết là đội ngũ cấp ủy, chỉ huy các cấp nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ các giải pháp đã xác định trong các nghị quyết trên của Quân ủy Trung ương. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức tư tưởng và hành động, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cấp ủy, chỉ huy các cấp trong tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Kỹ thuật BĐBP.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Anh Khôi yêu cầu, sau hội nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập, triển khai các nghị quyết tại cơ quan, đơn vị mình; đồng thời, xây dựng nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động để đảm bảo đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống hiệu quả nhất.

“Sau hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Thường vụ Đảng ủy Cục Kỹ thuật BĐBP yêu cầu cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, chặt chẽ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương đến tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện và bổ sung phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo cho phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc Cục Kỹ thuật BĐBP”- Đại tá Trần Anh Khôi đề nghị.

Cẩm Linh

Bình luận

ZALO