Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 06/12/2023 06:50 GMT+7

Đảng ủy Cục Hậu cần và Cục Kỹ thuật BĐBP ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Biên phòng - Ngày 28/6, Đảng ủy Cục Hậu cần và Cục Kỹ thuật BĐBP tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Toàn cảnh Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng ủy Cục Hậu cần BĐBP. Ảnh: Thu Minh

Tại Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng ủy Cục Hậu cần BĐBP, Đại tá Đỗ Hiệp Thắng, Bí thư Đảng ủy Cục Hậu cần BĐBP, Phó Cục trưởng Cục Hậu cần BĐBP chủ trì hội nghị. Thừa ủy quyền của Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP, Đại tá Nguyễn Xuân Bách Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự Hội nghị có Đại tá Nguyễn Đức Sỹ, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Hậu cần BĐBP, Cục trưởng Cục Hậu cần BĐBP.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy, chỉ huy, cấp ủy các cấp trong Cục Hậu cần đã chủ động khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều chủ trương, giải pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nổi bật là, đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ lệnh công tác hậu cần, nghị quyết của Đảng ủy BĐBP và Mệnh lệnh công tác Biên phòng; thường xuyên nắm chắc tình hình, duy trì vật chất, trang bị hậu cần dự trữ sẵn sàng chiến đấu theo quy định. Tích cực, chủ động bảo đảm tốt hậu cần cho nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Tham mưu Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chủ động khai thác, tạo nguồn bảo đảm lương thực, thực phẩm tại chỗ. Tiếp tục tham mưu triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, góp phần kiểm soát dịch bệnh trong BĐBP…

Hội nghị đã thống nhất và cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng ủy Cục Hậu cần BĐBP. Theo đó, 6 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy Cục Hậu cần sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, mệnh lệnh của cấp trên; chủ động nắm chắc tình hình trên các tuyến biên giới; duy trì đủ, đồng bộ vật chất, trang bị hậu cần dự trữ sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ đột xuất.

Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Cục Hậu cần BĐBP vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống. Tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII gắn với Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị về công tác xây dựng Đảng, nhất là Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới…

Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng ủy Cục Kỹ thuật BĐBP do Đại tá Trần Anh Khôi, Bí thư Đảng ủy Cục Kỹ thuật BĐBP, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật BĐBP chủ trì.

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy, Chỉ huy Cục Kỹ thuật BĐBP cùng cấp ủy, chỉ huy các phòng, ban, cơ quan đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nổi bật là: Quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của trên về nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng, công tác Biên phòng và chỉ lệnh công tác kỹ thuật năm 2022; chỉ đạo các đơn vị tiếp nhận, bảo quản, quản lý, khai thác, sử dụng và bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí trang bị có chất lượng tốt, đồng bộ phục vụ cho công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; duy trì hệ số kỹ thuật cho xe máy, tàu, thuyền, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Toàn cảnh Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng ủy Cục Kỹ thuật BĐBP. Ảnh: Ngọc Lâm

Lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị duy trì thường xuyên chế độ quản lý số lượng, chất lượng các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật và vật tư kỹ thuật; tổ chức công tác mua sắm, tiếp nhận, cấp phát các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật đảm bảo kịp thời, đầy đủ phục vụ công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; quản lý tốt các cơ sở kỹ thuật và đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật trong BĐBP; hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị xây mới, củng cố, nâng cấp kho quân khí tại các đồn Biên phòng và khu kỹ thuật đảm bảo đúng chỉ tiêu sản lượng ngân sách năm 2022.

Tại hội nghị, các đại biểu đưa ra nhiều ý kiến tập trung nhìn nhận, đánh giá những ưu điểm, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2022; đồng thời đưa ra các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022.

Theo đó, trong 6 tháng cuối năm 2022, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp tục lãnh đạo nâng cao công tác đảm bảo vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ và hoạt động của BĐBP; củng cố hệ thống kho tàng, bổ sung các công trình, trang thiết bị phòng, chống cháy nổ đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mùa nắng nóng, mưa bão; chỉ đạo các đơn vị ra soát vũ khí trang bị, đưa đi bảo dưỡng, sửa chữa theo đúng quy định.

Chuẩn bị tốt nội dung và tổ chức tập huấn công tác kỹ thuật cho cán bộ kỹ thuật, nhân viên quân khí các đơn vị; hoàn thành tổ chức kiểm tra trình độ kỹ năng nghề cho nhân viên kỹ thuật năm 2022.

Đặc biệt, cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện toàn diện các mặt công tác, chú trọng quản lý, bảo quản khai thác sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật đảm bảo tuyệt đối an toàn và thực hiện tốt các chế độ, nền nếp công tác chuyên môn kỹ thuật, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh đảm bảo chất lượng đúng tiến độ, kế hoạch đề ra…

Thu Minh - Ngọc Lâm

Bình luận

ZALO