Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 04/02/2023 10:07 GMT+7

Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4

Biên phòng - Từ ngày 23 đến 25-11, Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP tổ chức Hội nghị Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, Khoá XI. Thiếu tướng Phạm Huy Tập, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP dự và chỉ đạo hội nghị.

 218IMG_2170.gif
Đại tá Lê Thái Ngọc, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP trình bày dự thảo báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Đảng ủy và Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị

Thời gian qua, Đảng ủy, Thường vụ Đảng uỷ Cục Chính trị đã tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng BĐBP thực hiện tốt công tác tư tưởng, giáo dục chính trị, đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy các cấp.

Tuyệt đại bộ phận cán bộ, đảng viên trong Cục Chính trị có lập trường chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy các cấp có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách luôn được giữ vững; nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng được duy trì nghiêm.

Đảng uỷ, Thường vụ Đảng uỷ Cục Chính trị đã tập trung lãnh đạo xây dựng cho cán bộ, Đảng viên, quần chúng trong cục Chính trị có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt  đối tin tưởng vào vự lãnh đạo của Đảng, có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ. Đảng uỷ, Thường vụ Đảng uỷ đoàn kết thống nhất, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng.

Tại Hội nghị, Đảng ủy, Thường vụ Đảng ủy và các đảng ủy viên trong Đảng bộ Cục Chính trị đã nghiêm túc phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Bên cạnh phân tích, làm rõ những ưu điểm, hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra các khuyết điểm, tồn tại trong thời gian qua, như lãnh đạo công tác tư tưởng, giáo dục chính trị, pháp luật có nội dung chưa sâu, chất lượng còn hạn chế. Chưa có nhiều biện pháp đột phá để làm chuyển biến những đơn vị còn có mặt yếu kém, những cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật. Công tác cán bộ còn có mặt hạn chế, có mặt chưa theo kịp tình hình, yêu cầu nhiệm vụ mới. Duy trì thực hiện nguyên tắc, các quy chế, quy định có nơi, có lúc chưa thật nghiêm túc...

Trên cơ sở đó, tập thể Đảng ủy, Thường vụ Đảng ủy và các đảng ủy viên đã đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý về những khuyết điểm trên ba nội dung theo Nghị quyết Trung ương 4. Đồng thời, đã đề ra một số nội dung cơ bản và cấp bách cần tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

media
media
media
media
media
media
media
media
Hà Phương

Bình luận

ZALO