Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 04/10/2023 11:13 GMT+7

Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW

Biên phòng - Ngày 10/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng (gọi tắt là Nghị quyết số 29). Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Lâm

Cùng dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP; các đồng chí đảng ủy viên Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP, đại biểu các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP.

5 năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Cục Chính trị BĐBP và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Cục Chính trị BĐBP đã tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 29; xác định rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng gắn với việc thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Nổi bật là, Đảng ủy, Chỉ huy Cục Chính trị BĐBP đã thường xuyên, chủ động nắm chắc và dự báo chính xác tình hình “từ sớm, từ xa”, nhất là hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, kịp thời tham mưu, đề xuất Đảng ủy BĐBP những chủ trương, đối sách, xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra trên không gian mạng, không để bị động bất ngờ; tích cực nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành quả của khoa học trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP triển khai nhiều cơ chế, chính sách nhằm động viên, khích lệ hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng của công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ.

Qua đó, đã góp phần đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng; chủ động nắm, nghiên cứu, dự báo sát, đúng tình hình, tham mưu xử lý hiệu quả các vụ việc không để bị động, bất ngờ; chất lượng huấn luyện và xây dựng chính quy có chuyển biến tích cực, ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật của bộ đội được nâng lên, kỷ cương, kỷ luật được giữ vững.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị đã tập trung phân tích, làm rõ những kết quả, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Văn Ngọc Quế khẳng định Đảng ủy, Chỉ huy Cục, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Cục Chính trị BĐBP đã quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 29; các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở ý kiến phát biểu của các đại biểu, Thiếu tướng Văn Ngọc Quế yêu cầu, thời gian tới, để tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị cần thực hiện tốt một số nội dung, bao gồm: Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; rà soát, bổ sung và duy trì nghiêm túc quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, tự phê bình và phê bình; tích cực tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền về các hoạt động quân sự, quốc phòng, đối ngoại, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc truyền tải dữ liệu, thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin, các quy định về quản lý, sử dụng Internet, mạng xã hội; chủ động, tích cực tham gia đấu tranh, phòng chống “diễn biến hòa bình”, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu các thế lực thù địch trên không gian mạng. Đồng thời, tích cực tuyên truyền về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 của BĐBP và cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân khu vực biên giới trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ngọc Lâm

Bình luận

ZALO