Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 22/06/2024 05:04 GMT+7

Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Biên phòng - Ngày 10-12, Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Đại tá Trần Văn Bừng, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, chủ trì hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP dự hội nghị.

Đại tá Trần Văn Bừng, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, chủ trì hội nghị. Ảnh: Linh Đan

Tại hội nghị, sau khi nghe Đại tá Trần Văn Bừng, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy BĐBP về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng Đảng trong BĐBP năm 2021, Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP đã dành phần lớn thời gian để thảo luận về Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2021.

Các ý kiến đóng góp tại hội nghị đã bày tỏ sự nhất trí cao với dự thảo Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2021 và khẳng định: Dự thảo nghị quyết về cơ bản đã tập trung đánh giá toàn diện, đúng mức kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, Chỉ huy Cục Chính trị BĐBP trên các mặt công tác; chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, trách nhiệm; nhận định, đánh giá tình hình và xác định chủ trương, nhiệm vụ và những giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo năm 2021…

Với tỷ lệ nhất trí cao, Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP đã thông qua Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2021.

Theo đó, trong thời gian tới, Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP xác định tập trung lãnh đạo triển khai toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra và nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị năm 2021. Thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP chủ trương, giải pháp xây dựng BĐBP vững mạnh về chính trị; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Luật Biên phòng Việt Nam.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tổ chức, biên chế, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng cơ quan Cục Chính trị BĐBP vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao…

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Văn Bừng đánh giá cao và ghi nhận các ý kiến tham gia góp ý vào Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP đề nghị, trong năm 2021, Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP tiếp tục tập trung lãnh đạo khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong năm 2020, nhất là về chất lượng công việc; tính chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu, đề xuất.

Đại tá Trần Văn Bừng lưu ý cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 1249-KL/QUTW ngày 27-11-2019 của Quân ủy Trung ương về tình hình chấp hành kỷ luật của toàn quân, Chỉ thị số 103/CT-BQP, ngày 28-11-2019 của Bộ Quốc phòng về việc tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và đảm bảo an toàn trong QĐND Việt Nam.

Tăng cường quản lý tư tưởng, quản lý con người; giải quyết mối quan hệ cán - binh và các mối quan hệ của quân nhân, hạn chế thấp nhất vi phạm kỷ luật. Tăng cường thực hiện dân chủ, củng cố quan hệ đoàn kết thống nhất trong nội bộ. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đột phá về tổ chức biên chế; huấn luyện, xây dựng chính quy; chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn. Kịp thời kiện toàn tổ chức, biên chế các phòng, ban, đơn vị….

Theo chương trình của hội nghị, Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP đã thống nhất thông qua một số nội dung như: Báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy viên là Thủ trưởng Cục Chính trị năm 2020; Báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2020; Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết một số công việc trọng tâm của Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP quý IV-2020; Báo cáo một số nội dung cơ bản công tác tài chính, vật tư năm 2020, phương hướng năm 2021.

Linh Đan

Bình luận

ZALO