Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 24/06/2024 03:25 GMT+7

Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương

Biên phòng - Ngày 14-5, tại Hà Nội, Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP tổ chức lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, Kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 25-CT/TW, Chỉ thị số 28-CT/TW, Chỉ thị số 30-CT/TW, Kết luận số 44-KL/TW, Thông báo kết luận số 52-TB/TW của Ban Bí thư; Nghị quyết số 109-NQ/TW của Quân ủy Trung ương. Thiếu tướng Lê Như Đức, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP dự và phát biểu khai mạc.

1wkd0gc9t4-14210_f_jvn7tlay2_2
Thiếu tướng Lê Như Đức phát biểu khai mạc lớp học. Ảnh: Thùy Trang

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Lê Như Đức đề nghị các báo cáo viên quán triệt, hướng dẫn thực hiện cho các học viên một cách dễ hiểu, dễ hình dung, ngắn gọn, rõ ràng; cần nhấn mạnh vào những phần mới, điểm mới của Nghị quyết, Chỉ thị và Kết luận. 

Đối với học viên, Thiếu tướng Lê Như Đức yêu cầu nâng cao ý thức, trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu, ghi chép và lắng nghe để nội dung các Nghị quyết, Chỉ thị và Kết luận dễ dàng đi vào nhận thức, suy nghĩ. Sau khi kết thúc lớp học, cấp ủy và tổ chức Đảng cần xây dựng kế hoạch để đưa các Nghị quyết, Chỉ thị và Kết luận trên vào thực tiễn công tác.

Tại lớp học, học viên được quán triệt về nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kết luận số 38-KL/TW ngày 13-11-2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 2-2-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

msxfzre04i-14210_f_jvn7tlap1_1
Toàn cảnh lớp học. Ảnh: Thùy Trang

Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 8-8-2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22-1-2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 109-NQ/QUTW ngày 11-2-2019 của Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thùy Trang

Bình luận

ZALO