Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 24/07/2024 02:19 GMT+7

Đảng ủy Bộ Tham mưu BĐBP: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư

Biên phòng - Ngày 10/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tham mưu BĐBP tổ chức hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” (viết tắt là Chỉ thị số 23). Thiếu tướng Trần Hải Bình, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu BĐBP, Phó Tham mưu trưởng BĐBP chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Trần Hải Bình chủ trì hội nghị. Ảnh: Ngọc Lâm

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 23, công tác học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong Bộ Tham mưu BĐBP được triển khai nghiêm túc, đồng bộ; qua đó giúp nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc trong tình hình mới; đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Để việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 23 đạt kết quả cao, hàng năm, Đảng ủy Bộ Tham mưu BĐBP và cấp ủy các cấp đã phân công trách nhiệm, quan tâm làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả Chỉ thị số 23 tại các cơ quan, đơn vị, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, đề ra các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực công tác, các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; chú trọng lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp để tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu lý luận chính trị.

Trong 5 năm qua, Đảng ủy Bộ Tham mưu BĐBP đã chỉ đạo Phòng Khoa học Quân sự hướng dẫn nghiên cứu, biên soạn 117 công trình, trong đó đã xuất bản 86 công trình; quản lý, hướng dẫn chuyên môn Cục Chính trị BĐBP nghiên cứu thành công 2 đề tài lịch sử cấp Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã nghiệm thu đạt chất lượng tốt; tham gia và trực tiếp nghiên cứu, biên soạn 3 công trình lịch sử. Trong đó nhiều công trình lịch sử có ý nghĩa chính trị quan trọng được xuất bản và phát hành vào dịp kỷ niệm Ngày Truyền thống BĐBP, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống của lực lượng, đơn vị.

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời gian tới, Thiếu tướng Trần Hải Bình đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng và chỉ huy cơ quan, đơn vị thường xuyên và kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và quần chúng đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; chú trọng trao đổi, đối thoại, thuyết phục; lắng nghe, tiếp thu các góp ý mang tính xây dựng để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục tích cực đổi mới phương thức triển khai, phương pháp tiếp cận nghiên cứu trong công tác lý luận và nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng phù hợp với từng đối tượng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và phương pháp công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ trẻ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp có trình độ lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngọc Lâm

Bình luận

ZALO