Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 01/03/2024 05:16 GMT+7

Đảng ủy BĐBP tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 513-NQ/QUTW về công tác tài chính quân đội

Biên phòng - Ngày 5/8, Đảng ủy BĐBP tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 513-NQ/QUTW ngày 21/9/2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác tài chính quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo (Nghị quyết 513).

Trung tướng Lê Đức Thái phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thu Minh

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP chủ trì hội nghị. Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy BĐBP; đại biểu Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng; thủ trưởng Bộ Tham mưu, các Cục dự hội nghị.

Báo cáo trung tâm tại hội nghị khẳng định, 10 năm qua, quán triệt, thực hiện Nghị quyết 513, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nội dung công tác tài chính.

Công tác tài chính, tài sản trong BĐBP được triển khai thực hiện đúng đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đã huy động và quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích, có hiệu quả các nguồn lực tài chính của Nhà nước, Quân đội và địa phương; góp phần bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới.

Công tác phân bổ, giao dự toán bảo đảm công khai, minh bạch, có trọng tâm, trọng điểm; trong đó ưu tiên thực hiện bảo đảm chế độ, chính sách, đời sống bộ đội, các nhiệm vụ trọng tâm, địa bàn trọng điểm; tăng đầu tư cho huấn luyện, giáo dục đào tạo, sẵn sàng chiến đấu, mua sắm, nâng cấp, cải tiến vũ khí, trang bị quân sự; bảo đảm vốn đầu tư cho các công trình chiến đấu, xây dựng doanh trại…

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thu Minh

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị đã tập trung đánh giá kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm, kiến nghị, đề xuất, giải pháp góp phần thực hiện toàn diện nhiệm vụ tài chính quân đội trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lê Đức Thái khẳng định, qua 10 năm, việc thực hiện Nghị quyết 513 của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP đã đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, công tác tài chính của BĐBP còn một số tồn tại, hạn chế.

Trung tướng Lê Đức Thái đề nghị, thời gian tới, ngành tài chính BĐBP cần khẩn trương khắc phục các hạn chế; tiếp tục đổi mới một cách toàn diện, sâu rộng, đồng bộ công tác tài chính của BĐBP, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ chính trị của BĐBP.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, 10 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, cấp ủy, chỉ huy các cấp; các cơ quan, đơn vị trong BĐBP đã quán triệt nghiêm túc, chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết 513 và đạt được nhiều kết quả.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thu Minh

Nổi bật là, công tác tài chính và hoạt động của ngành tài chính BĐBP đi vào nền nếp, chính quy và hiệu quả; công tác quản lý tài chính, tài sản công, các nguồn lực, thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tiêu cực được tiến hành nghiêm túc, đúng quy chế, quy định; kỷ luật, kỷ cương tài chính được tăng cường; hiệu lực công tác thanh tra, kiểm tra và hiệu quả sử dụng ngân sách được nâng lên; bảo đảm kịp thời tài chính cho nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất…

Trên cơ sở ý kiến thảo luận tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đề nghị, phương hướng, nhiệm vụ thực hiện công tác tài chính của BĐBP đến năm 2030 và những năm tiếp theo cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của trên về công tác tài chính; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện nghiêm quy chế lãnh đạo của cấp ủy các cấp về công tác tài chính đúng nề nếp, đúng nguyên tắc, chất lượng; tiếp tục đổi mới công tác tài chính phù hợp với cơ chế quản lý tài chính của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đảm bảo nguồn lực tài chính cho đơn vị, mặt khác phát huy tinh thần tự lực, tự cường, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Biên phòng.

Trung tướng Lê Đức Thái trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho các tập thể thuộc BĐBP có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 513 giai đoạn 2012-2022. Ảnh: Thu Minh

Nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng; gắn trách nhiệm trong quản lý, điều hành các nguồn lực tài chính đối với cấp ủy và người chỉ huy các cấp; thực hiện nghiêm quy định về công khai tài chính, tăng cường dân chủ ở cơ sở.

Thường xuyên chăm lo xây dựng cơ quan và cán bộ tài chính vững mạnh, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phấn đấu xây dựng “Đơn vị quản lý tài chính tốt” gắn với các phong trào thi đua và các Cuộc vận động, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”...

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho các cá nhân thuộc BĐBP có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 513 giai đoạn 2012-2022. Ảnh: Thu Minh

Dịp này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân thuộc BĐBP có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 513.

Tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP tặng 9 tập thể và 10 cá nhân thuộc BĐBP có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 513 giai đoạn 2012-2022.

Thu Minh

Bình luận

ZALO