Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 25/09/2023 04:00 GMT+7

Đảng ủy BĐBP tổ chức nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị

Biên phòng - Ngày 20/6, Đảng ủy BĐBP tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 36). 

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thu Minh

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP; các đồng chí Đảng ủy viên Đảng ủy BĐBP, Thủ trưởng Bộ Tham mưu, các Cục, Văn phòng Bộ Tư lệnh BĐBP; Thủ trưởng các nhà trường, học viện trong BĐBP, Lữ đoàn thông tin 21 BĐBP; các đồng chí sỹ quan cấp Thượng tá trở lên thuộc cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, Nghị quyết số 36 là Nghị quyết chuyên ngành, trên lĩnh vực đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp đến việc đảm bảo an sinh xã hội cho Nhân dân; giúp Quân đội chủ động ứng phó với các tình huống khủng bố bằng tác nhân sinh học, chiến tranh sử dụng vũ khí sinh học; bảo đảm an ninh sinh học trong nghiên cứu, sản xuất, làm chủ công nghệ sản xuất sản phẩm công nghệ đặc thù phục vụ quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, thông qua hội nghị, các cơ quan, đơn vị sẽ có nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và các quan điểm chỉ đạo; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã xác định trong Nghị quyết. Qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm cao cho cấp ủy, chỉ huy các cấp trong tổ chức, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết ở cơ quan, đơn vị BĐBP.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đề nghị, sau hội nghị, cấp ủy, chỉ huy các cấp tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết đến cán bộ đảng viên, quần chúng. Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực công tác, cụ thể hóa vào kế hoạch, chương trình hành động bảo đảm, thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa các nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thiếu tướng Trần Hải Bình, Đảng ủy viên Đảng ủy BĐBP, Phó Tham mưu trưởng BĐBP quán triệt Nghị quyết số 36. Nội dung của Nghị quyết tập trung vào: Thống nhất nhận thức về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong tình hình mới; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học; tập trung phát triển, ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống; phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng nguồn nhân lực công nghệ sinh học, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công nghệ sinh học.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Thượng tá Trần Quang Trung, Trưởng phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị BĐBP hướng dẫn tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 36 trong Đảng bộ BĐBP và toàn lực lượng BĐBP.

Thu Minh

Bình luận

ZALO