Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 01/06/2023 04:51 GMT+7

Đảng ủy BĐBP tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục chính trị

Biên phòng - Chiều 24/5, tại Hà Nội, Đảng ủy BĐBP tổ chức Hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị (GDCT) tại đơn vị trong giai đoạn mới (gọi tắt là Chỉ thị số 124) và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” (gọi tắt là Đề án). Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn kết luận hội nghị. Ảnh: Thùy Trang

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP và các đại biểu dự tại Sở chỉ huy và các điểm cầu.

Theo thông tin tại hội nghị, qua 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124 và 10 năm thực hiện Đề án, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác GDCT. Trong quá trình triển khai thực hiện đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới về nội dung, hình thức, bám sát đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, tạo bước chuyển biến về nhận thức của cán bộ, chiến sĩ nâng cao chất lượng GDCT. Các cơ quan chức năng đã phát huy được vai trò tham mưu, đề xuất chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện.

Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị từng bước được nâng lên. Các chế độ tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, hội thi, kiểm tra, sơ tổng kết GDCT được coi trọng, từng bước đổi mới về nội dung, phương pháp; các mặt công tác bảo đảm cho GDCT được quan tâm đầu tư tốt hơn, chất lượng GDCT năm sau chuyển biến tiến bộ hơn năm trước; góp phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng BĐBP vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thùy Trang

Các đơn vị thực hiện nghiêm việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn công tác GDCT, thường xuyên nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh nội dung chương trình,phù hợp đối với từng đối tượng, tình hình, nhiệm vụ công tác của các cơ quan, đơn vị; gắn nội dung GDCT với chủ đề công tác huấn luyện hàng năm của BĐBP. Tập trung đổi mới hình thức học tập chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thụ kiến thức với trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, giữa giáo dục và tự giáo dục. Các hình thức tổ chức và phương pháp GDCT được vận dụng tổng hợp, sáng tạo; kết hợp chặt chẽ giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giáo dục thông qua thực tiễn và giáo dục bằng nêu gương tốt, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong biên soạn giáo án, bài giảng chính trị…

Bên cạnh đó, các đơn vị đã chú trọng duy trì thực hiện tốt ngày chính trị và văn hóa tinh thần ở cơ sở hằng tháng với nhiều hình thức sinh hoạt phong phú như: tọa đàm, diễn đàn, đối thoại… với các chủ đề “Cán bộ, chiến sĩ BĐBP với văn hóa mạng”, “Phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật” và nhiều đợt sinh hoạt chuyên đề, trọng tâm, đột phá vào việc rút kinh nghiệm công tác GDCT, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn…

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn trao thưởng cho các tập thể được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 124 và Đề án. Ảnh: Thùy Trang

Đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị ở cơ sở đã bám sát nhiệm vụ, đối tượng giáo dục; nâng cao tính chủ động, sáng tạo, khuyến khích, tinh thần tự giác học tập của cán bộ, chiến sĩ. Thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng; đảm bảo đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị có đủ số lượng, chất lượng, phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phục vụ công tác GDCT.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP đã chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 124, Đề án và đạt được nhiều kết quả.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt làm cho cấp ủy, chỉ huy các cấp nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác GDCT và việc thực hiện “Đổi mới công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới”, nâng cao chất lượng GDCT tại đơn vị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, coi trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế yếu kém trong thực hiện Chỉ thị, Đề án ở cơ quan, đơn vị mình. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả việc biên soạn tài liệu, bài giảng chính trị nói chung và tài liệu do đơn vị tự xác định nói riêng đảm bảo chất lượng, thời gian, quy định và bám sát tình hình thực tiễn và nhiệm vụ của đơn vị; duy trì có chất lượng nền nếp chế độ thông báo chính trị-thời sự; chế độ sinh hoạt ngày văn hóa chính trị tinh thần ở đơn vị.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP trao thưởng cho các cá nhân được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 124 và Đề án. Ảnh: Thùy Trang

Các đơn vị cần thực hiện có hiệu quả việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị theo phân cấp và duy trì có nền nếp Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị các cấp. Động viên, khuyến khích tinh thần tích cực, tự giác học tập, nâng cao trình độ mọi mặt của đội ngũ giảng dạy chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện tốt chủ trương trên dưới cùng làm, tập trung lãnh đạo phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động mọi nguồn lực đầu tư tại chỗ mua sắm trang bị, vật tư phục vụ công tác GDCT ở các cơ quan, đơn vị. Khai thác triệt để công năng của các thiết chế văn hóa, sản xuất các phim tài liệu, phim truyền thống, phim GDCT để bộ đội học tập và làm theo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới và công tác Biên phòng.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen cho 32 tập thể, 32 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 124 và Đề án.

Thùy Trang

Bình luận

ZALO