Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 17/04/2024 03:36 GMT+7

Đảng ủy BĐBP thành phố Hải Phòng: Thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị

Biên phòng - Ngày 10/4 Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Đại tá Phạm Hồng Phong, Chính ủy BĐBP thành phố Hải Phòng chủ trì hội nghị.

Đại tá Phạm Hồng Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Quảng

Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Hải Phòng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong BĐBP thành phố thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị; tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong từng tổ chức cơ sở Đảng và trong toàn Đảng bộ.

Các đơn vị trong BĐBP thành phố đã triển khai nhiều nội dung, giải pháp, cách làm phù hợp, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực. Thông qua đó, đã xây dựng được một số mô hình tiêu biểu, sáng kiến cải tiến mô hình để nhân rộng, như: Mô hình học tập ngoại ngữ; mô hình thư viện trường học; mô hình giá báo thao trường; mô hình giá đặt máy chiếu, mô hình giáo dục biển, đảo và mô hình vòng quay pháp luật… Cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị luôn kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; nhất trí cao với đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả đạt được, tìm ra những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình, biện pháp, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương. Đồng thời, xác định những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề đặt ra và đề xuất phương hướng, giải pháp, các kiến nghị để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc triển khai thực hiện công tác giáo dục chính trị; việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong từng cơ quan, đơn vị nói riêng, trong toàn Đảng bộ nói chung trong những năm tiếp theo.

Đại tá Phạm Hồng Phong trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: Văn Quảng

Kết luận hội nghị, Đại tá Phạm Hồng Phong yêu cầu thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương; xác định rõ, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị; chú trọng nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, đề ra những giải pháp cụ thể nhằm đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị; triển khai thực hiện tốt quy chế giáo dục chính trị, các văn bản, hướng dẫn của các cấp về công tác giáo dục chính trị tại đơn vị, nhất là Đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị cơ sở trong giai đoạn hiện nay"; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho bộ đội; xây dựng phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, phát huy cao độ phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Các đại biểu thăm quan mô hình giáo dục chính trị, lịch sử QĐND Việt Nam trưng bày tại hội nghị. Ảnh: Văn Quảng

Đội ngũ cán bộ chính trị tiếp tục tự tu dưỡng, học tập, rèn luyện, để từng bước nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhất là kỹ năng sư phạm để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ học tập, sinh hoạt, công tác; chú trọng rèn luyện kỷ luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho quân nhân; tăng cường công tác kiểm tra, tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác; tiếp tục nghiên cứu, phát hiện những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả để triển khai nhân rộng...

Nhân dịp này, Đảng ủy BĐBP thành phố Hải Phòng đã tặng giấy khen cho 7 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

Trần Văn Quảng

Bình luận

ZALO