Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 02/06/2023 06:10 GMT+7

Đảng ủy BĐBP sơ kết thực hiện Nghị quyết số 820 về xây dựng đội ngũ cán bộ BĐBP trong tình hình mới

Biên phòng - Ngày 23/3, tại Hà Nội, Đảng ủy BĐBP tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 820-NQ/ĐU ngày 5/7/2019 của Đảng ủy BĐBP về xây dựng đội ngũ cán bộ BĐBP đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 820). Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thu Minh

Dự hội nghị có Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP; Thủ trưởng Bộ Tham mưu BĐBP, Cục Chính trị BĐBP; Thủ trưởng các Cục và chỉ huy các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP; đại biểu Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thủ trưởng các học viện, nhà trường trong BĐBP; Thủ trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP một số tỉnh, thành.

Theo báo cáo tại hội nghị do Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP trình bày, sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết số 820, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng; cơ cấu hợp lý, chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; cụ thể hóa thành nghị quyết, kế hoạch, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu xây dựng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng lên hiện đại.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thu Minh

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã ban hành kịp thời các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên trong chấp hành quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, tăng cường mở rộng các hình thức tuyên truyền giáo dục, nâng cao đạo đức cách mạng, giữ vững định hướng chính trị, nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ…

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thu Minh

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định, quy trình về công tác cán bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, cấp ủy thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Công tác nhận xét, đánh giá, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm đối với cán bộ được thực hiện đảm bảo dân chủ, minh bạch, khách quan, đúng quy trình, nguyên tắc.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố, kiện toàn cơ quan cán bộ và đội ngũ cán bộ làm công tác cán bộ đủ về số lượng, lựa chọn những đồng chí có lập trường chính trị kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; được đào tạo cơ bản, có năng lực, tâm huyết, giữ vững nguyên tắc, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước để tập huấn, bồi dưỡng, tạo nguồn, bố trí làm công tác cán bộ. Đội ngũ làm công tác cán bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên nghiên cứu, học tập, tác phong công tác gần gũi, trung thực, khách quan, công tâm, thực hiện hiệu quả các nội dung công tác cán bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Thiếu tướng Trần Văn Bừng trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Thu Minh

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích, đánh giá những hạn chế, bất cập, bài học kinh nghiệm, đồng thời thống nhất các phương hướng trong thực hiện Nghị quyết số 820 trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các biện pháp, giải pháp đã được xác định trong báo cáo trung tâm, đồng thời tập trung thực hiện một số nội dung gồm: Tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, hướng dẫn, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP về công tác cán bộ; nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản, quy chế, quy định về công tác cán bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy trình, trong công tác cán bộ, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, cấp ủy thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo phân cấp.

Đồng thời, nhận xét, đánh giá cán bộ thực chất, nhất quán, không né tránh, nể nang, gắn nhận xét, đánh giá với quy hoạch, bổ nhiệm, sắp xếp và các khâu trong công tác cán bộ. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ chỉ huy quản lý các cấp; điều hành thực hiện nghiêm quy hoạch; chú trọng bồi dưỡng cán bộ trẻ, có năng lực; tập trung xây đội ngũ cán bộ BĐBP có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng lên hiện đại…

Thu Minh

Bình luận

ZALO