Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 24/09/2023 06:21 GMT+7

Đảng ủy BĐBP: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 24 và Kết luận 31 của Bộ Chính trị

Biên phòng - Ngày 29/6, Đảng ủy BĐBP tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam (viết tắt là Nghị quyết số 24), Kết luận số 31-KL/TW ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược Quân sự Việt Nam (viết tắt là Kết luận số 31). Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Cẩm Linh

Báo cáo và các tham luận tại hội nghị cho thấy, trong 5 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 24, Kết luận số 31; chủ động tham mưu cấp trên về chủ trương, đối sách, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chủ động nắm, nghiên cứu, dự báo sát đúng tình hình, tham mưu xử lý hiệu quả các vụ việc, sự kiện trên biên giới, cửa khẩu không để bị động, bất ngờ.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã triển khai nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện các khâu đột phá, là một trong những lực lượng gương mẫu, đi đầu trong việc điều chỉnh tổ chức, biên chế tinh gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chất lượng huấn luyện, đào tạo và xây dựng chính quy có chuyển biến tích cực, ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật của bộ đội được nâng lên, kỷ cương, kỷ luật được giữ vững.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, đoàn kết, thống nhất, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia xây dựng nền Biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, củng cố niềm tin của quần chúng Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và lực lượng BĐBP.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật đạt nhiều kết quả nổi bật; duy trì nghiêm quy trình thủ tục, kiểm tra, giám sát Biên phòng, đảm bảo an ninh trật tự tại cửa khẩu. Công tác đối ngoại Biên phòng đạt nhiều thành tích, trở thành kênh đối ngoại quan trọng và là điểm sáng trong công tác đối ngoại quốc phòng. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính và các mặt công tác khác bảo đảm tốt cho thực hiện các nhiệm vụ…

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Cẩm Linh

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các nội dung thực hiện Nghị quyết số 24 và Kết luận 31 trong thời gian qua và một số tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện. Sau khi phân tích, đánh giá đặc điểm tình hình thế giới và khu vực có tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng. Các đại biểu thống nhất cao với các giải pháp, phương hướng trong thời gian tới bao gồm việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 24, Kết luận số 31; nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền về các hoạt động quân sự, quốc phòng, củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Đồng thời, giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với quốc phòng; Kết hợp chặt chẽ quốc phòng với kinh tế - xã hội, kinh tế - xã hội với quốc phòng; tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng BĐBP đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chủ động, tích cực, triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh Nghị quyết 24 và Kết luận 31 đã được các cấp trong BĐBP đã tổ chức quán triệt, thực hiện đồng bộ, quyết liệt với nhiều giải pháp nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 24 và Kết luận 31 vào hoạt động thực tiễn, nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn lực lượng, toàn dân trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Đồng chí Chính ủy BĐBP yêu cầu trong thời gian tới, toàn lực lượng cần tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 24 và Kết luận 31; chủ động dự báo, phân tích, đánh giá đúng, đề ra nhiều giải pháp xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra trên biên giới; làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác xây dựng, quán lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đối ngoại biên phòng, xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân...

Cẩm Linh

Bình luận

ZALO