Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 04/10/2023 03:12 GMT+7

Đảng ủy BĐBP: Ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Biên phòng - Sáng 23-12, tại Hà Nội, Đảng ủy BĐBP tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo hội nghị. Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP chủ trì hội nghị.

Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP phát biểu quán triệt Nghị quyết của Quân ủy Trung ương lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2022. Ảnh: Thu Minh

Dự hội nghị có Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP; các đồng chí đại biểu các cơ quan chức năng thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; các đồng chí Đảng ủy viên Đảng ủy BĐBP.

Hội nghị đã nghe quán triệt Nghị quyết của Quân ủy Trung ương lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2022; Báo cáo kết quả công tác của Ban Thường vụ 6 tháng cuối năm và kết quả Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP năm 2021; dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Đảng ủy BĐBP.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2021, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chủ động quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành nhiệm vụ năm 2021, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là, đã chủ động nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình; kịp thời tham mưu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng báo cáo với Đảng, Nhà nước chủ trương, đối sách xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp, nhạy cảm trên biên giới, vùng biển, không để bị động, bất ngờ.

Chủ động, tích cực tham mưu xây dựng các nghị định, thông tư hướng dẫn chi tiết việc thi hành Luật Biên phòng Việt Nam. Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ “kép” vừa quản lý biên giới, vừa thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ đạo kịp thời, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân biên giới, điều động lực lượng, phương tiện tăng cường phòng, chống dịch cho các tỉnh phía Nam; phối hợp với các tỉnh, thành ủy tổ chức phát động và triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép” trên tất cả các tuyến biên giới.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thu Minh

Bên cạnh đó, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại đạt hiệu quả cao. Công tác đối ngoại biên phòng tiếp tục được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu, thực chất, góp phần củng cố niềm tin, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh trên biên giới. Đẩy mạnh việc tham gia, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vũng mạnh, phát huy hiệu quả các chương trình, mô hình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Triển khai quyết liệt, toàn diện và hiệu quả các giải pháp xây dựng BĐBP vững mạnh về chính trị; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chấp hành pháp luật, kỷ luật và đảm bảo an toàn; xây dựng thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng cơ quan, đơn vị vũng mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Lãnh đạo bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho nhiệm vụ thường xuyên, sẵn sang chiến đấu và đột xuất.

Chỉ đạo chặt chẽ việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Rà soát, bổ sung hệ thống quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo và duy trì nghiêm thực hiện nghiêm túc. Phối hợp với các tỉnh, thành ủy tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP với các tỉnh, thành ủy biên giới giai đoạn 2016-2020.

Công tác cán bộ được tiến hành bảo đảm đúng nguyên tắc, quy chế, quy định. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh, an toàn cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thu Minh

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đạt được trong năm 2021.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh đề nghị, để hoàn thành nhiệm vụ được giao với kết quả cao hơn năm 2021, trong năm 2022, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lực lượng BĐBP cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung, bao gồm: Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển (trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc các chiến lược, văn bản quy phạm pháp luật; tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ; chủ trì phối hợp với các lực lượng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm; chủ động tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở; nâng cao hiệu quả công tác hợp tác quốc tế và đối ngoại biên phòng…).

Tập trung lãnh đạo xây dựng BĐBP vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao (trong đó, nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, giáo dục quán triệt cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính và các mặt công tác khác…)

Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ BĐBP đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới (trong đó, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng; kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương…).

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thu Minh

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận ý kiến, tập trung nhìn nhận, kiểm điểm đánh giá những ưu điểm, kết quả đã giành được; chỉ rõ khuyết điểm, tồn tại trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác Biên phòng, xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng bộ và các cấp ủy, tổ chức đảng trong BĐBP; tìm ra nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Đồng thời, Hội nghị đã xác định các chủ trương, giải pháp, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm để lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng bộ và cấp ủy, tổ chức đảng trong BĐBP vững mạnh toàn diện.

Kết thúc hội nghị, các đồng chí Đảng ủy viên Đảng ủy BĐBP đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, Đảng ủy BĐBP xác định nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 gồm: Chủ động, phối hợp nắm chắc tình hình từ sớm từ xa trên biên giới, vùng biển; kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ.

Chủ trì, phối hợp với các lực lượng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ “kép”; lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, phát huy được vai trò chủ trì đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực biên giới; lãnh đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế công tác quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất, nhập cảnh; tiếp tục tham mưu, tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới; chăm lo xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị; tập trung lãnh đạo bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên và đột xuất; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 21 ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị…

Thu Minh

Bình luận

ZALO