Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 04/10/2023 06:03 GMT+7

Đảng ủy BĐBP Quảng Bình chỉ đạo thành công Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng

Biên phòng - Đến nay, Đảng ủy BĐBP Quảng Bình đã chỉ đạo thành công đại hội 23/23 tổ chức cơ sở Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo đúng nguyên tắc, thời gian quy định. Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh đã tổ chức rút kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, tiến tới tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP Quảng Bình lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ BĐBP Quảng Bình đã lựa chọn những Đảng viên ưu tú đủ đức, đủ tài để lãnh đạo các chi, đảng bộ trong nhiệm kỳ mới. Ảnh: Đức Trí

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy BĐBP Quảng Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Theo đó, đổi mới toàn diện các mặt công tác đảng, công tác chính trị, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới; làm tốt công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm.

Từ năm 2015 đến nay, các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ BĐBP Quảng Bình đã tập trung lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân biên giới, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; tăng cường mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy các đồn Biên phòng với Đảng ủy các xã, phường địa bàn phụ trách. Nhiều chi, Đảng bộ 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh…

Các chi, Đảng bộ cơ sở đã dành thời gian thảo luận, tham gia ý kiến vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy BĐBP Quảng Bình. Đặc biệt là tập trung thảo luận về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo của các chi, Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, qua đó lựa chọn những đảng viên ưu tú đủ đức, đủ tài để lãnh đạo các chi, đảng bộ của mình trong nhiệm kỳ mới.

Đến nay, 23/23 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ BĐBP Quảng Bình đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 thành công đúng nguyên tắc và thời gian quy định. Ảnh: Đức Trí

Đảng bộ BĐBP Quảng Bình được Tỉnh ủy Quảng Bình và Đảng ủy BĐBP chọn tổ chức đại hội trước nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay sau khi kết thúc đại hội tại 23 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, Thường vụ Đảng ủy BĐBP Quảng Bình tổ chức họp rút kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, tiến tới tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP Quảng Bình lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến diễn ra trong tháng 6-2020.

Đức Trí

Bình luận

ZALO