Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 05/06/2023 01:46 GMT+7

Đảng ủy BĐBP quán triệt, triển khai một số Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương

Biên phòng - Ngày 3-4, Đảng ủy BĐBP tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, Kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 25-CT/TW, Chỉ thị số 28-CT/TW, Chỉ thị số 30-CT/TW, Kết luận số 44-KL/TW, Thông báo kết luận số 52-TB/TW của Ban Bí thư; Nghị quyết số 109-NQ/TW, Kết luận số 111-KL/QUTW của Quân ủy Trung ương tại 47 điểm cầu trên cả nước với gần 2.000 cán bộ chủ chốt trong lực lượng tham dự.

pb4dtlx0us-12796_f_ju0rzcag1_anh_1
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Thùy Trang

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP chủ trì tại điểm cầu Cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng cho biết, hội nghị sẽ giúp các cán bộ chủ chốt toàn lực lượng nhận thức rõ, nắm vững nội dung, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong từng Nghị quyết, Chỉ thị, Thông báo, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương. Trên cơ sở đó, quán triệt, cụ thể hóa triển khai, tổ chức thực hiện ở từng cấp ủy, tổ chức đảng đảm bảo sáng tạo, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể từng cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Chính ủy đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, học tập, lĩnh hội đầy đủ nội dung của các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận làm cơ sở cho việc quán triệt, triển khai tổ chức ở đơn vị mình. Sau hội nghị này, từng đơn vị cần tiếp tục tổ chức tốt các hội nghị học tập, quán triệt cho số cán bộ, đảng viên ở đơn vị chưa được dự hội nghị, yêu cầu bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ.

Đề nghị Ban tổ chức lớp học theo dõi, tổng hợp quân số tham gia, duy trì nghiêm túc thời gian học tập, quán triệt. Sau đợt học tập, tổng hợp kết quả, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy và cấp trên theo quy định.

fvsmkca5w7-12796_f_ju0rzcam2_anh_2
Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thùy Trang

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu về Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kết luận số 38-KL/TW ngày 13-11-2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 2-2-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 8-8-2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22-1-2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 109-NQ/QUTW ngày 11-2-2019 của Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Kết luận số 111-KL/QUTW ngày 12-22019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Quân đội giai đoạn mới.

Thùy Trang

Bình luận

ZALO