Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 30/09/2023 12:17 GMT+7

Đảng ủy BĐBP Ninh Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW

Biên phòng - Ngày 10-5, Đảng ủy BĐBP Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 2/2/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

5af3ec3c7a76dff7a300237f
Đại tá Nguyễn Thái Sinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Ninh Bình, chủ trì hội nghị. Ảnh: Quốc Việt

Qua gần 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X); Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh đã triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của Đảng ủy BĐBP; đã xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện tới 100% các đồng chí cấp ủy viên từ cơ sở trở lên và cán bộ, chiến sỹ khối cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc.

Chỉ đạo các đảng ủy cơ sở trực thuộc tổ chức quán triệt, học tập cho 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị. Qua đó nhận thức và trách nhiệm về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hàng năm Đảng ủy BĐBP tỉnh đều có nội dung, kế hoạch củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên cơ sở có trình độ, năng lực, tiên phong, gương mẫu, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vì thế chất lượng xếp loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm không có cơ sở đảng yếu kém.

Trong các buổi sinh hoạt, đã vận dụng, lồng ghép “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng việc chọn mẩu chuyện về Bác gắn với tiêu điểm tháng. Trong sinh hoạt chi bộ kịp thời phổ biến các chủ trương của đảng, pháp luật của Nhà nước. Từng đảng viên trong sinh hoạt luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình; kịp thời phát hiện thiếu sót, khuyết điểm, đề ra biện pháp, giải pháp khắc phục có hiệu quả; nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú, thiết thực; cán bộ, đảng viên tự giác chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cũng như thực hiện tốt nghị quyết của cấp ủy và cấp trên trực tiếp giao.

Hội nghị cũng đã nghiêm túc chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện nghị quyết.

Hội nghị đã thảo luận, đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện nghị quyết thời gian tiếp theo.

Quốc Việt

Bình luận

ZALO