Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 24/09/2023 07:03 GMT+7

Đảng ủy BĐBP Nghệ An sơ kết các Nghị quyết của Bộ Chính trị

Biên phòng - Ngày 23/6, Đảng ủy BĐBP Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Đại tá Lê Như Cương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Nghệ An chủ trì hội nghị.

Đại tá Lê Như Cương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Nghệ An phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hùng Phong

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 688-KH/ĐU ngày 24/10/2018 của Đảng ủy BĐBP về thực hiện Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương “Thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam” trong BĐBP. 100% cán bộ, chiến sĩ, đảng viên trong toàn đơn vị đã nắm chắc quan điểm chỉ đạo và những nội dung cơ bản của Kế hoạch, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao ý thức trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc mọi diễn biến tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia...

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 - NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai nghiêm túc, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; kịp thời ban hành các văn bản cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở khu vực biên giới; huy động được sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được củng cố; kinh tế, xã hội ở khu vực biên giới được quan tâm đầu tư phát triển; nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân trong nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Với Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện; ban hành Kế hoạch của Đảng ủy và thành lập Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy BĐBP tỉnh trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện Nghị quyết số 29 vào Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hàng quý, năm của Đảng ủy sát với điều kiện thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy Nghệ An lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Ban Chỉ đạo 35; chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền về kết quả xây dựng, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, phát biểu đóng góp ý kiến nhằm làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong thực hiện các Nghị quyết. Đồng thời, đề xuất những chủ trương, giải pháp khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong thực hiện các Nghị quyết.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị. Ảnh: Hùng Phong

Kết luận hội nghị, Đại tá Lê Như Cương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện các Nghị quyết thời gian qua. Đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt chức năng nắm, dự báo đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, trên cơ sở nâng cao vai trò, trách nhiệm của lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Cùng với đó, tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói chung và bảo vệ biên giới nói riêng cho mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Hùng Phong

Bình luận

ZALO