Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 22/09/2023 04:30 GMT+7

Đảng ủy BĐBP lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP; cán bộ chỉ huy, quản lý cấp Bộ Tư lệnh BĐBP

Biên phòng - Ngày 7/7, tại Hà Nội, Đảng ủy BĐBP tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn lực lượng lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí cán bộ chỉ huy, quản lý cấp Bộ Tư lệnh BĐBP. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn phát biểu quán triệt tại hội nghị. Ảnh: Thu Minh

Dự hội nghị có Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP; các đồng chí đảng ủy viên Đảng ủy BĐBP, Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị BĐBP, các Cục: Trinh sát, Phòng chống ma túy và tội phạm, Cửa khẩu, Hậu cần, Kỹ thuật; Chỉ huy trưởng, Chính ủy BĐBP các tỉnh, thành phố; Giám đốc, Chính ủy Học viện Biên phòng; Hiệu trưởng, Chính ủy các trường: Cao đẳng Biên phòng, Trường Trung cấp 24 Biên phòng; Hải đoàn trưởng, Chính ủy của 4 hải đoàn thuộc BĐBP; Lữ đoàn, Chính ủy Lữ đoàn 21 BĐBP; Chỉ huy trưởng, Chính ủy Trung tâm Huấn luyện BĐBP.

Phát biểu quán triệt tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý là một trong những nội dung đổi mới trong công tác cán bộ, được tiến hành từ nhiệm kỳ khóa XI đến nay nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ, khóa XIII vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ; giúp các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm "tự soi", "tự sửa", tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và không ngừng nâng cao trách nhiệm nêu gương, trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn lưu ý, quan điểm, nguyên tắc lấy phiếu tín nhiệm đã được nêu cụ thể trong Quy định số 1992-QĐ/QUTW của Quân ủy Trung ương, trong đó, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí cán bộ, chỉ huy quản lý cấp Bộ Tư lệnh BĐBP phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đề cao trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là người ghi phiếu tín nhiệm; bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch trong việc lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả tín nhiệm; xử lý nghiêm hành vi vi phạm, làm sai lệch mức độ tín nhiệm hoặc lợi dụng lấy phiếu tín nhiệm để làm giảm uy tín của người khác, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội; lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm gốc; lấy kết quả, hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu; gắn trách nhiệm của cá nhân với tập thể để đánh giá và ghi phiếu tín nhiệm đối với cán bộ.

Từ trái sang phải: Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Trung tướng Lê Đức Thái và Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến bỏ phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí cán bộ chỉ huy, quản lý cấp Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Thu Minh

Tại hội nghị, các đại biểu đã lấy phiếu tín nhiệm đối với Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh BĐBP; Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP; Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP; Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy BĐBP; Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP; Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP; Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh BĐBP; Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh BĐBP.

Trung tướng Lê Đức Thái và các đồng chí đảng ủy viên Đảng ủy BĐBP lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP; cán bộ chỉ huy, quản lý cấp Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Thu Minh

Cùng ngày, Đảng ủy BĐBP đã tổ chức Hội nghị Đảng ủy BĐBP lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP; cán bộ chỉ huy, quản lý cấp Bộ Tư lệnh BĐBP. Dự hội nghị có Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP; các đồng chí đảng ủy viên Đảng ủy BĐBP, Thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị BĐBP, các Cục: Trinh sát, Phòng chống ma túy và tội phạm, Cửa khẩu, Hậu cần, Kỹ thuật; Giám đốc, Chính ủy Học viện Biên phòng.

Tại hội nghị này, các đại biểu đã lấy phiếu tín nhiệm đối với Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh BĐBP; Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP; Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng BĐBP; Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy BĐBP; Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP; Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP; Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh BĐBP; Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh BĐBP; Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP.

Thu Minh

Bình luận

ZALO