Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 04/10/2023 01:41 GMT+7

Đảng ủy BĐBP Lào Cai tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam

Biên phòng - Ngày 7/6, Đảng ủy BĐBP Lào Cai tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Trọng Ngữ, Chính ủy BĐBP Lào Cai chủ trì hội nghị. Ảnh: Trung Dũng

Qua 5 năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 24, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, giữ gìn an ninh, trật tự ở khu vực biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển; góp phần củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, củng cố mối đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

Công tác quản lý biên giới, cửa khẩu luôn được duy trì nghiêm; ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn ngày càng được nâng cao. Các đồn Biên phòng đã tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn 26 xã, phường, thị trấn biên giới; tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới ở các xã biên giới; tham gia diễn tập khu vực phòng thủ các cấp đạt kết quả tốt...

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy BĐBP Lào Cai đã tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 154-CT/ĐUQSTW ngày 9/4/2008 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương về tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt trong thời kỳ 2008-2023.

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ Chỉ thị số 154. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong BĐBP tỉnh đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp về công tác tuyên truyền đặc biệt đạt hiệu quả tốt; góp phần quan trọng ngăn ngừa, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ một số nội dung về công tác tuyên truyền đặc biệt trong tình hình mới; đề xuất nhiều biện pháp để tiến hành có chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền.

Trung Dũng

Bình luận

ZALO