Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 01/12/2023 11:36 GMT+7

Đảng mãi mãi là mùa Xuân dân tộc

Biên phòng - Năm mới 2020 đã đến trong niềm hân hoan, mang theo những dự cảm tốt lành.

Trong không khí rộn ràng đón chào mùa xuân mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phấn khởi, tự hào kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, đã lãnh đạo cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

2019 là năm thứ hai liên tiếp, kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục phát triển toàn diện, ấn tượng trên nhiều lĩnh vực, hoàn thành và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu đề ra. Việt Nam thuộc top đầu thế giới duy trì tăng trưởng cao và bền vững, với GDP đạt 7,02%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên cán đích trên 500 tỷ USD...

Điều đáng mừng là tăng trưởng cao trong khi nền tảng kinh tế vĩ mô được duy trì tốt. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, sự nghiệp giáo dục, y tế, thể thao được quan tâm đầu tư phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển được bảo đảm. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, ngày càng sâu rộng, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Những kết quả, thành tích đạt được trong năm 2019 đã tạo đà và động lực mới, khí thế mới cho việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020, tạo tiền đề vững mạnh cho kỳ phát triển mới.

Nhìn tổng thể, 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đã minh chứng và khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Và chính trong thực tiễn phong phú, muôn màu ấy, Đảng luôn được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dặn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lịch sử, lãnh đạo cách mạng thành công, xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng là dịp chúng ta tự hào ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu; đồng thời khắc ghi và phát huy cao độ giá trị những bài học kinh nghiệm để tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Ngày nay, trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, bên cạnh thuận lợi, thời cơ và vận hội mới, đất nước ta cũng đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức.

Để xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ, hơn bao giờ hết, mỗi tổ chức Đảng hãy cùng toàn Đảng quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước.

Thiết thực kỷ niệm Ngày thành lập Đảng, từng cán bộ, đảng viên dù ở cương vị công tác nào hãy nêu cao quyết tâm, biến tình cảm, niềm tin yêu đối với Đảng thành hành động, việc làm cụ thể. Tiếp tục kiên trì, quyết liệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ và Nhà nước.

Năm 2020 là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải nỗ lực phấn đấu rất cao, quyết tâm rất lớn để tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XII đã đề ra.

Một mùa xuân mới đã lan tỏa trên khắp các nẻo đường đất nước với những nhịp điệu vui tươi, hùng cường, quyện ý Đảng với lòng dân, tiếp bước chặng đường thành công mới!

Biên phòng

Bình luận

ZALO