Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 31/03/2023 07:33 GMT+7

Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành nhiều thắng lợi vẻ vang

Biên phòng - Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đảm nhận sứ mệnh lãnh đạo đất nước, chỉ ra con đường phát triển tất yếu của cách mạng Việt Nam.

Trải qua các thời kỳ, Đảng ta luôn khẳng định “là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc”.

Theo TTXVN

Bình luận

ZALO