Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 15/04/2024 09:47 GMT+7

Đảng là đạo đức, là văn minh

Biên phòng - “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại! Vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác” - năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh như vậy khi phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng, cách đây 62 năm. Theo Người, ngoài lợi ích của giai cấp, dân tộc và nhân dân, Đảng không có lợi ích nào khác. Đó là lý do tồn tại của Đảng và làm nên sự vĩ đại của Đảng.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN

Đạo đức và văn minh của Đảng cũng chính là ở chỗ này. Và Chủ tịch Hồ Chí Minh có thơ rằng: “Ðảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao/ Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình/ Ðảng ta là đạo đức, là văn minh/ Là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no”.

Có lẽ, chính giá trị cốt lõi của tư tưởng “Đảng là đạo đức, văn minh” đã đưa dân tộc ta vào hàng ngũ các dân tộc tiên phong chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân, trở thành niềm tự hào của thế giới, tự hào về phẩm giá con người, phẩm giá làm người. Giáo sư Hoàng Chí Bảo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: “Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, Đảng chân chính cách mạng phải thấm nhuần đạo đức cách mạng và coi đó là cái gốc để mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên tự hoàn thiện mình. Người luôn khẳng định: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân” ”.

Và thực tiễn cho thấy, Đảng đã vẹn tròn tấm lòng thủy chung vì dân tộc, vì Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân mà chiến đấu, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, luôn nêu cao ý thức trách nhiệm của một Đảng mác-xít; biết đặt mình trong sinh mệnh của nhân dân, gắn bó với lợi ích quốc gia, dân tộc, hết lòng vì dân, vì nước. Nhân dân nhìn thấy rõ điều ấy ở Đảng, ở đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, họ tự nguyện dấn thân và hy sinh, không màng đến lợi ích cá nhân, không màng danh vọng. Từ khi thành lập năm 1930 đến trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, có 12 đồng chí Ủy viên Trung ương, trong đó cả 4 Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam đều bị Pháp bắt giam và hy sinh. Chính tấm gương đạo đức, văn minh, đức hy sinh quên mình cho Tổ quốc, chính nhờ máu đào của những người liệt sĩ đã khiến dân càng thêm tin Đảng, yêu Đảng.

Đạo đức, văn minh của Đảng còn thể hiện ở chiều sâu nhân cách, trí tuệ của mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng. Và nền tảng tinh thần của Đảng chính là đạo đức cách mạng. Một khi Đảng đã mang trong mình phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, thì những yếu tố bảo thủ, lạc hậu, trì trệ sẽ được khắc phục; sự tiếp thu những cái mới, phù hợp với tiến trình phát triển của cách mạng và xu thế của thời đại luôn được Đảng ta bổ sung, hoàn thiện cả về bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và năng lực lãnh đạo. Và khi đó, Đảng trở thành một đảng văn minh, xứng đáng là đảng cầm quyền trong tiến trình cách mạng Việt Nam.

15 năm sau ngày Đảng được thành lập, chỉ với vẻn vẹn 5 nghìn đảng viên, Đảng đã lãnh đạo nhân dân làm nên thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945. Cuộc cách mạng được đánh giá là vĩ đại nhất của thế kỷ XX. Xóa bỏ ách thống trị của đế quốc thực dân, phong kiến, khai sinh chế độ dân chủ cộng hòa đầu tiên ở Đông Nam Á. Trang sử đen tối của dân tộc Việt Nam được khép lại. Từ đây, vận mệnh của dân tộc và cuộc sống của người dân đã chính thức thay đổi. Từ một dân tộc thuộc địa, Việt Nam trở thành một quốc gia độc lập. Từ thân phận những người nô lệ, chính thức trở thành những con người tự do. Đảng đã lãnh đạo toàn dân tộc hiện thực hóa khát vọng độc lập.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng: “Có được độc lập đã khó, nhưng gìn giữ thành quả độc lập còn khó hơn gấp nhiều lần. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã đồng sức, đồng lòng, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để gìn giữ nền độc lập, tự do. Sự lãnh đạo tài tình của Đảng đã đưa quân và dân ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác” - Đó là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Tiếp đó là công cuộc 21 năm trường kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Với biết bao gian khổ, hy sinh để rồi làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Ngay cả khi đất nước được thống nhất nhưng bộn bề những thử thách, cam go, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân tộc đã quyết tâm đồng lòng vượt qua khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất, xây dựng, củng cố chính quyền trên phạm vi cả nước. Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta làm nên một kỳ tích. Đó là kỳ tích đổi mới. Công cuộc đổi mới toàn diện mà Đảng khởi xướng tại Đại hội VI năm 1986, đã làm thay đổi căn bản diện mạo đất nước, dân tộc và con người Việt Nam, tạo ra thế mới, lực mới của dân tộc. Một diện mạo Việt Nam, một vị thế Việt Nam đã hoàn toàn khởi sắc.

Phát huy những thành quả của 35 năm đổi mới. Đại hội XIII của Đảng tiếp tục đặt dấu mốc cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước. Trong đó, phấn đấu đến kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, năm 2030: Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Và phấn đấu kỷ niệm 100 năm thành lập nước, năm 2045: Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, mở ra một giai đoạn mới cho dân tộc. Một điểm mới đáng ghi nhận là lần này, Trung ương, Bộ Chính trị nhấn mạnh hai tiêu chuẩn, gồm: Bản lĩnh chính trị vững vàng và phẩm chất đạo đức trong sáng, tiêu biểu, không được có những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực. Bởi vì chúng ta đang đứng trước thời cơ phát triển, nhưng cũng rất nhiều thách thức, khó lường, đòi hỏi những người lãnh đạo phải có đủ bản lĩnh, vững vàng trong mọi tình huống.

Có thể thấy, cả dân tộc vững tin và quyết tâm cùng nhau phấn đấu, đóng góp vào mục tiêu vĩ đại do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Thế nhưng, ngay giai đoạn đầu thực hiện khát vọng phát triển, đất nước ta phải đối mặt với những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra. Suốt 2 năm qua, dưới tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, nhiều địa phương, đơn vị và nhiều doanh nghiệp lớn đối mặt với rất nhiều khó khăn. Nhưng càng trong khó khăn, càng đòi hỏi bản lĩnh vững vàng để vượt qua thử thách.

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức...”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn và giành được những thắng lợi vĩ đại. 92 năm, Đảng đã khẳng định sức sống mạnh mẽ trong lòng dân tộc và nhân dân. Trong hành trình ấy, Đảng đã dày công gây dựng và vun đắp, thắp lên ngọn lửa “niềm tin”. Ngọn lửa ấy sẽ đồng hành và thắp sáng trong hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đức Hải

Bình luận

ZALO