Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 23/05/2024 11:51 GMT+7

Đảng cho ta mùa xuân

Biên phòng - Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta có không ít mùa Xuân là những cột mốc chói ngời lòng yêu nước, trí tuệ và khí phách Việt Nam.

Ảnh minh họa.

Vào đúng ngày Xuân 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào thời khắc giao hòa giữa đất trời và lòng người, mở ra một trang mới trên con đường đánh đuổi thực dân, đế quốc, giành độc lập, tự do và bảo vệ chủ quyền đất nước. Để rồi từ đó “ý Đảng, lòng dân” trở thành vũ khí bách chiến bách thắng của dân tộc ta.

Hơn 10 năm sau - Mùa Xuân năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Giữa một vùng núi non trùng điệp với muôn hoa đua sắc và lòng người rưng rưng, lắng đọng, Bác Hồ đặt bước chân đầu tiên lên đất mẹ tại cột mốc 108 (Pác Bó - Cao Bằng) trong sắc hoa Xuân rực rỡ như báo hiệu tương lai xán lạn của dân tộc Việt Nam sắp tới gần.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, một Đảng mới 15 tuổi với 5.000 đảng viên đã cùng nhân dân vùng lên làm cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp gần 100 năm, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.

9 năm sau đó, mùa Xuân năm 1954, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đánh đuổi chủ nghĩa thực dân cũ, đưa miền Bắc tiến lên XHCN, xây dựng hậu phương vững chắc chi viện cho chiến trường miền Nam. Chiến công nối tiếp chiến công, cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 thể hiện tài mưu lược của Đảng ta trong nghệ thuật lãnh đạo, chỉ đạo cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc; đồng thời là biểu tượng sáng ngời về ý chí và sức mạnh quật cường của quân và dân ta. Năm 1972, lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh, Việt Nam đã tổ chức thực hiện thành công một chiến dịch phòng không quy mô lớn, làm nên huyền thoại 12 ngày đêm “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, buộc Mỹ phải ký vào Hiệp định Paris vào Mùa Xuân năm 1973 (27-1-1973) chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Đi tiếp chặng đường cam go, lửa máu với quyết tâm “thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cùng chung sức, đồng lòng làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, mở ra một thời đại rực rỡ nhất của dân tộc ta - thời đại Hồ Chí Minh, đưa dân tộc ta bước vào một mùa Xuân bất tận - cả nước đi lên xây dựng CNXH.

Từ đó đến nay, các kỳ Đại hội toàn quốc của Đảng thường được tổ chức vào mùa Xuân. Sau mỗi kỳ Đại hội, Đảng ta lại đem đến cho đất nước những mùa Xuân ấm áp, sinh chồi nảy lộc.

Nếu như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng - Xuân 1986 đánh dấu sự nghiệp đổi mới toàn diện, thì Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ thứ XIII của Đảng xác định ba mục tiêu cụ thể: Đến năm 2025: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Một mùa Xuân mới đang về. Với những trang sử vàng của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng 92 năm qua, chúng ta có quyền tự hào với một niềm tin mãnh liệt rằng: Bản lĩnh, trí tuệ của Đảng ta không ngừng được củng cố, vun đắp, là sức mạnh vĩ đại, là động lực to lớn để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách, tận dụng thời cơ đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới, hùng cường và thịnh vượng.

Thanh Trâm

Bình luận

ZALO