Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 22/05/2024 10:10 GMT+7

Đảng bộ Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP sẵn sàng cho công tác đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Biên phòng - Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nói chung và Đảng bộ Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) BĐBP nói riêng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng Cục PCMT&TP vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ PCMT&TP, góp phần cùng toàn lực lượng BĐBP thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

kfyl_8c
Đại tá Bùi Văn Lua

Để công tác tổ chức đại hội Đảng đạt được kết quả cao, ngay từ quý IV năm 2019, Đảng ủy Cục đã tổ chức quán triệt nghiêm túc trong toàn Đảng bộ  Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 747-CT/ĐU ngày 23/7/2019 của Quân ủy Trung ương, Hướng dẫn 2008/HD-CT ngày 26/10/2019 của Tổng cục Chính trị; Kế hoạch số 858-KH/ĐU ngày 29/9/2019 của Thường vụ Đảng ủy BĐBP; Hướng dẫn số 2346 /HD-CCT  ngày 15/11/2019 của Cục Chính trị BĐBP...

Đặc biệt, đối với Đảng bộ Cục PCMT&TP là đảng bộ được Đảng ủy BĐBP lựa chọn tổ chức đại hội trước ở cả 2 cấp (1 Đảng bộ cơ sở Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Trung và  Đảng  bộ Cục), do đó, Đảng ủy Cục đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng cùng với việc phải thường xuyên lãnh đạo làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo, đồng thời, phải luôn chủ động nắm chắc tình hình, tổ chức đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới. Cùng với đó, tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Kế hoạch số 905-KH/ĐU ngày 25/11/2019 của Đảng ủy BĐBP về chỉ đạo đại hội trước ở các cấp trong BĐBP nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ, Đảng ủy Cục PCMT&TP luôn phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm, Đảng ủy Cục đã đưa nội dung công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội vào trong nghị quyết năm 2020, xây dựng, ban hành các kế hoạch, hướng dẫn về công tác tổ chức đại hội, quyết định thành lập 4 Tiểu ban (Tiểu ban văn kiện, nhân sự, bảo vệ, bảo đảm) và Tổ biên tập văn kiện; mở hội nghị đảng ủy mở rộng để quán triệt. Đồng thời, chỉ đạo từng đảng bộ, chi bộ tổ chức quán triệt sâu sắc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên và của Đảng ủy Cục về đại hội đảng, từ đó, thống nhất nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì ở các Phòng, Ban và 3 Đoàn Đặc nhiệm. Phân công từng đồng chí ủy viên theo dõi, chỉ đạo từng chi, đảng bộ, trong đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo đối với công tác chuẩn bị và dự đại hội Đảng bộ Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Trung (đơn vị đại hội trước).

Quá trình thực hiện luôn được Đảng ủy chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc và chất lượng, phát huy vai trò của Cơ quan Chính trị và các Tiểu ban; trên cơ sở công tác thẩm định văn kiện để hướng dẫn các cấp ủy cơ sở điều chỉnh, bổ sung  cụ thể ở từng văn kiện và tiến hành các nội dung phục vụ đại hội bảo đảm chất lượng; việc thông qua đề án đại hội cho các chi, đảng bộ được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ. Đến ngày 20-3-2020, Thường vụ Đảng ủy Cục đã thông qua Đề án đại hội của 10/10 chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó, xác định công tác chuẩn bị văn kiện và công tác nhân sự là những nội dung trọng tâm của đại hội.
Đối với Dự thảo báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm cấp ủy, Nghị quyết đại hội, Chương trình hành động thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ, quá trình triển khai xây dựng bảo đảm khoa học, cụ thể, tỉ mỉ, tất cả các bước từ dự thảo bố cục, đề cương chi tiết, tổng hợp cập nhật số liệu, tổ chức soạn nội dung, xin ý kiến rộng rãi trong Đảng ủy, cán bộ chủ trì các Phòng, Ban, Đoàn Đặc nhiệm với yêu cầu đặt ra phải đánh giá, kiểm điểm khách quan, toàn diện, đúng thực chất về ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, chú trọng các nội dung về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, kết quả thực hiện các trọng tâm đột phá; làm rõ trách nhiệm của tập thể cấp ủy, vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp. Trên cơ sở đó, rút kinh nghiệm sâu sắc từ thực tiễn công tác lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Cục, tình hình vi phạm, tội phạm trên từng tuyến biên giới, từng loại đối tượng để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 - 2025 phù hợp.

Công tác nhân sự đại hội là một trong những nội dung hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Đảng ủy Cục và từng đơn vị trong nhiệm kỳ tới, vì vậy, Đảng ủy Cục xác định phải tiến hành nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quy trình, cơ cấu nhân sự hợp lý, có tính kế thừa, phát triển, theo đúng quy hoạch cán bộ, đảm bảo khách quan, công tâm, minh bạch; gắn xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì. Kiên quyết không cơ cấu vào cấp ủy khóa mới những cán bộ không đủ tiêu chuẩn về chính trị; uy tín giảm sút, vi phạm kỷ luật. Để làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự trước đại hội, Đảng ủy Cục đã tích cực chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch, chủ động báo cáo đề nghị Thường vụ Đảng ủy BĐBP điều động, bổ nhiệm, rút ra và kiện toàn các đơn vị còn thiếu, nhất là ở các Đoàn Đặc nhiệm, các phòng có chức năng trực tiếp chiến đấu; đề xuất cử đi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, cao cấp lý luận chính trị, đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định. Đồng thời, chú trọng chỉ đạo việc rà soát tiêu chuẩn chính trị nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục phù hợp cho từng chi, đảng bộ. Việc xây dựng, báo cáo đề án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục và xét duyệt thẩm định đề án nhân sự cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc được thảo luận dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, cấp ủy  các đơn vị.

Công tác tuyên truyền về đại hội đảng các cấp trong cơ quan Cục và ở các Đoàn Đặc nhiệm được cấp ủy, chỉ huy các đơn vị xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, gắn công tác tuyên truyền với công tác tư tưởng, duy trì các chế độ sinh hoạt, học tập của tổ chức đảng, đơn vị, với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện tại cơ quan Cục và các Đoàn Đặc nhiệm. Phối hợp chặt chẽ với các đài, báo Trung ương và Báo, Điện ảnh-Truyền hình Biên phòng đưa nhiều tin, bài, phóng sự phản ánh những thành tích, kết quả nổi bật của lực lượng PCMT&TP BĐBP và của Cục về công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống dịch Covid-19 ở khu vực biên giới. Đảng ủy,  chỉ huy Cục PCMT&TP đã phát động và tổ chức tốt đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, với nhiều công trình, việc làm có ý nghĩa thiết thực. 

Công tác bảo đảm phục vụ đại hội đảng các cấp trong toàn Đảng bộ Cục được triển khai chu đáo. Kịp thời bảo đảm kinh phí phục vụ cho các hoạt động khác của đại hội theo quy định, trên tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đúng nguyên tắc chế độ công tác tài chính, vật tư.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả, Ban Thường vụ, Đảng ủy Cục PCMT&TP tăng cường chỉ đạo các cấp ủy cơ sở quán triệt, nắm chắc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên để xây dựng kế hoạch đại hội đảng cấp mình. Đến hết ngày 31/3/2020, đã có 5/10 tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ tiến hành đại hội và thành công tốt đẹp. Trong đó, Đảng bộ Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Trung tiến hành đại hội trước đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, trang trọng, tiết kiệm, an toàn, được Đoàn đại biểu cấp trên dự đánh giá tốt. Qua đại hội của Đảng bộ Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Trung đã kịp thời rút ra nhiều kinh nghiệm bổ ích, nhất là đánh giá đúng về ưu điểm, hạn chế trong việc chuẩn bị, trong tổ chức, điều hành đại hội cấp cơ sở; đồng thời, Đảng ủy Cục và đại biểu các chi, đảng bộ tham dự đã trực tiếp tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo, đánh giá, rút kinh nghiệm của Đoàn đại biểu cấp trên, đây thực sự là những vấn đề thiết thực, bổ ích cho các đơn vị đại hội tiếp theo.Theo tiến trình, các chi, đảng bộ thuộc Đảng bộ Cục sẽ hoàn thành đại hội trong tháng 4-2020 và đại hội Đảng bộ Cục diễn ra đầu tháng 5-2020, tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của trên, công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở phải điều chỉnh thời gian để thực hiện nhiệm vụ chống dịch.

Qua công tác chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Cục PCMT&TP, nhất là qua tổ chức đại hội trước ở Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Trung và đại hội 4 chi bộ các phòng, Đảng ủy Cục PCMT&TP rút ra một số kinh nghiệm như sau:

- Về công tác quán triệt, chỉ đạo các bước đại hội: Cấp ủy, bí thư, phó bí thư phải chủ động nghiên cứu, quán triệt, nắm chắc nội dung các hướng dẫn, bám sát chỉ đạo của trên, phát huy vai trò của Cơ quan Chính trị và mọi cán bộ, đảng viên để chuẩn bị tốt các mặt phục vụ đại hội. Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội phải bám sát kế hoạch của Đảng ủy BĐBP và lịch công tác của Bộ Tư lệnh BĐBP, điều hành khoa học, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo phù hợp với tình hình cụ thể của Cục và các Đoàn Đặc nhiệm.

- Về công tác chuẩn bị văn kiện: Các văn kiện phải được đầu tư công sức, trí tuệ, chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, toàn diện, bám sát đề cương hướng dẫn của trên, phát huy tốt trí tuệ, trách nhiệm của tập thể cấp ủy, của mọi cán bộ, đảng viên để đánh giá khách quan, toàn diện, đúng thực chất tình hình, số liệu, kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua, chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc; dự báo sát, đúng tình hình, bám sát định hướng của trên, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi cao, nhất là những trọng tâm, đột phá trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và trong xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị, để tổ chức thực hiện hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

- Về công tác nhân sự : Chủ động, kiên trì trong tham mưu, đề xuất củng cố, kiện toàn đối với những đơn vị còn thiếu, những đơn vị cần phải củng cố bổ sung đội ngũ cán bộ, nhất là đơn vị chiến đấu như các Đoàn Đặc nhiệm, các phòng có chức năng chiến đấu; thực hiện đúng quy chế, quy định của Đảng, hướng dẫn của trên; nhân sự giới thiệu tham gia cấp ủy đảm bảo cơ cấu hợp lý,  nhưng phải coi trọng tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, uy tín, năng lực lãnh đạo và tính chiến đấu cao. Thực hiện nghiêm túc việc rà soát tiêu chuẩn chính trị, nắm chắc tình hình dư luận của cán bộ, đảng viên, quần chúng về nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy, đại biểu dự đại hội cấp trên,  kịp thời kiểm tra xác minh, làm rõ và báo cáo đề nghị cấp trên giải quyết kịp thời.

- Công tác tuyên truyền, công tác hậu cần đảm bảo: Phải bám sát hướng dẫn chỉ đạo của trên về nội dung, yêu cầu và điều kiện thực tiễn, nhất là điều kiện đặc thù về tổ chức, doanh trại ở các Đoàn Đặc nhiệm để xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện; chú trọng việc giao trách nhiệm cụ thể cho từng tập thể, cá nhân, đồng thời, quyết liệt kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị để kịp thời điều chỉnh, bổ sung khắc phục những hạn chế, thiếu sót.

Với tinh thần nội dung nêu trên, tin tưởng rằng, khi có kế hoạch chỉ đạo của trên, công tác tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Cục PCMT&TP BĐBP sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng yêu cầu kế hoạch đề ra.

Đại tá Bùi Văn LuaBí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP

Bình luận

ZALO