Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 27/01/2022 12:31 GMT+7

Đảng bộ BĐBP Cao Bằng thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4

Biên phòng - Sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 (khóa XII), Đảng ủy BĐBP Cao Bằng đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết trong công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Qua đó, đã góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn tổ chức Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phóng viên Báo Biên phòng vừa có cuộc trao đổi với Đại tá Bùi Văn Nhị, Chính ủy BĐBP Cao Bằng xung quanh vấn đề này.

9dvc_3a
Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Cao Bằng giúp dân xây dựng nhà. Ảnh: Viết Hà

PV: Theo đánh giá của Đảng ủy BĐBP Cao Bằng thì việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ủy thực hiện với chất lượng cao. Vậy, đâu là vấn đề quyết định để đạt được kết quả này, thưa đồng chí?

Đại tá Bùi Văn Nhị: Nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ủy BĐBP Cao Bằng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc học tập, quán triệt nghị quyết đến mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn đơn vị. Kết quả học tập, nghiên cứu nghị quyết của từng cán bộ, đảng viên, quần chúng được Đảng ủy BĐBP tỉnh và cấp ủy các cấp coi đó là một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên và tổ chức đảng. Do nắm chắc nội dung của nghị quyết nên khi triển khai kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong toàn đảng bộ đã đạt kết quả rất tốt.

PV: Thưa đồng chí, các giải pháp cụ thể thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng ủy BĐBP Cao Bằng như thế nào?

Đại tá Bùi Văn Nhị: Trước hết, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng ủy BĐBP Cao Bằng xác định 3 mục tiêu, yêu cầu, trong đó đáng chú ý là: Nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh, đề cao trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, bí thư, phó bí thư, cán bộ chủ trì các cấp; kết hợp chặt chẽ kiểm điểm tự phê bình và phê bình với kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Từ mục tiêu, yêu cầu đó, đảng ủy xác định các nhóm nhiệm vụ chính, gồm: Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt; triển khai thực hiện; rà soát, hoàn chỉnh cơ chế, quy chế, chính sách; công tác kiểm tra, giám sát và phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng.

Trong từng nhóm nhiệm vụ chính, đảng ủy xác định cụ thể việc nào phải làm ngay, việc nào làm thường xuyên; việc nào phải tiến hành có lộ trình, bước đi cụ thể. Trong các giải pháp phải thực hiện ngay và thường xuyên, đảng ủy xác định: Quán triệt, thực hiện nghiêm Quy chế công tác cán bộ; cụ thể hóa tiêu chuẩn chức vụ, chức danh; thực hiện nghiêm quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ chủ trì các cấp.

Đối với giải pháp tiến hành theo lộ trình, đảng ủy nêu rõ: Xây dựng quy định trước khi đề bạt, luân chuyển, điều động công tác đối với cán bộ, tiến hành đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên theo các tiêu chí, gồm: Kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của tập thể; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện cam kết rèn luyện, giữ vững phẩm chất, đạo đức, lối sống, tự phê bình, phê bình; kết quả nêu gương...

Thực tế, có rất nhiều chủ trương, giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhưng vấn đề cốt lõi và quan trọng nhất là phụ thuộc vào nhận thức, thái độ và hành vi của mỗi người, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên. Vì vậy, phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt là vấn đề cốt lõi trong thực hiện hiệu quả nghị quyết. Tuy nhiên, nêu gương không chỉ nói hay là đủ, mà phải gắn với suy nghĩ, hành động cụ thể của từng cán bộ, đảng viên trong từng nhiệm vụ và cuộc sống sinh hoạt hằng ngày.

PV: Từ việc việc thực hiện quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong một năm qua, BĐBP Cao Bằng đã gặt hái được những thành công nào trong việc chỉnh đốn lề lối làm việc, tác phong và hiệu quả công việc của cán bộ, đảng viên?

Đại tá Bùi Văn Nhị: Việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong BĐBP Cao Bằng đã làm chuyển biến một cách toàn diện về thái độ, tác phong, lề lối làm làm việc của cán bộ, đảng viên. Hiệu quả được thấy rõ thông qua kết quả hoạt động của đơn vị. Đó là: Các đơn vị đoàn kết thống nhất, nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân, hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo, gia đình chính sách trên biên giới, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con nghèo; xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” vững mạnh, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước...

Các đơn vị đã phối hợp giúp đỡ địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; giúp 5 xóm làm đường giao thông nông thôn với chiều dài 32,6km, hỗ trợ 14 hộ thoát nghèo bền vững; giúp 17 hộ di dời chuồng trại ra khỏi gầm sàn với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng, sửa chữa, nâng cấp 10 nhà ở cho dân, hỗ trợ giống vốn cho dân sản xuất trị giá 128,5 triệu đồng. Thực hiện phong trào “BĐBP Cao Bằng với công tác đền ơn đáp nghĩa nơi biên giới” giai đoạn 2014-2017, đơn vị đã tổ chức chăm sóc, phụng dưỡng, giúp đỡ nâng cao đời sống cho các gia đình chính sách trên địa bàn biên giới; xây dựng nhà ở cho gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Văn Khoáy (với số tiền 360 triệu đồng); sửa chữa nâng cấp 1 nhà ở cho thân nhân liệt sĩ (với số tiền 70 triệu đồng); tặng quà các gia đình chính sách nhân các ngày lễ, tết, trị giá trên 100 triệu đồng. Đặc biệt, Đảng bộ đã thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển đảng viên là chiến sĩ nghĩa vụ trong BĐBP Cao Bằng”, để tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương.

 PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Viết Hà (Thực hiện)

Bình luận

ZALO